Perspectief-traject

Met het perspectiefgesprek stimuleren we in een vroeg stadium van het verzuim eigen regie bij een medewerker.

Perspectieftraject Eigen regie in een vroeg stadium van het verzuim

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, komt hij of zij in een spoor 1 re-integratietraject terecht. Tijdens dit traject wordt onderzocht of de medewerker kan terugkeren in een functie bij de eigen organisatie. Met een perspectieftraject verkennen we de mogelijkheden voor terugkeer in het eigen werk en/of binnen de eigen organisatie. We brengen kansen en risico’s in beeld en activeren om al vroeg in het verzuimtraject stappen te zetten in de re-integratie. De ervaring leert dat hoe eerder stappen worden gezet in het re-integratieproces, hoe groter de kans van slagen is. Door in gesprek te gaan met een medewerker stimuleren wij om eigen regie te nemen over de loopbaan en een toekomstvisie te vormen.

Inhoud van het traject

Lees hieronder hoe een perspectieftraject er voor u uitziet.

Online vragenlijst

We nemen contact op met zowel u als uw medewerker en vragen jullie beiden een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over welke re-integratie acties er al zijn opgestart en wat uw visie op de re-integratie van de medewerker is. Uw medewerker dagen we met de vragen uit ook na te denken de toekomst en een re-integratievisie te vormen.  

Overleg arbeidsdeskundige 

De mobiliteitsexpert die het traject begeleidt maakt een analyse van de vragenlijsten. Vervolgens bespreken we de resultaten met een van onze arbeidsdeskundigen. We maken een eerste inschatting van realistische re-integratie mogelijkheden voor uw medewerker. De bevindingen vormen een sterke basis voor het perspectiefgesprek.

Het perspectiefgesprek

Tijdens het perspectiefgesprek gaat de mobiliteitsexpert in gesprek met uw medewerker. We leggen duidelijk wat uw medewerker kan verwachten en praten over welke rechten en plichten er gelden. We bespreken de risico’s en (financiële) gevolgen van een ziekmelding. De mobiliteitsexpert legt uit dat er na ziekte drie mogelijke toekomstscenario’s zijn: (1) eigen werk bij de huidige werkgever, aangepast of niet (2) ander werk bij de huidige werkgever en (3) ander werk bij een andere werkgever. Samen verkennen we de mogelijkheden. Tijdens het gesprek prikkelen we uw medewerker om na te denken over zijn of haar loopbaan en een realistische re-integratievisie te vormen.

Driegesprek

De uitkomsten van het perspectiefgesprek bespreken we tijdens een driegesprek tussen u, uw medewerker en de mobiliteitsexpert. Door open en eerlijk het gesprek aan te gaan over de toekomst van uw medewerker motiveren en activeren we om de juiste stappen in het re-integratietraject te zetten. Door het voeren van een driegesprek creëren we een situatie waarin u en uw medewerker als een team samenwerken aan de re-integratie.

Online vragenlijst

Ter voorbereiding op het perspectiefgesprek vragen we zowel jou als jouw werkgever om een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over welke re-integratie acties jullie al hebben opgestart. Ook vragen we naar jullie visies op jouw re-integratie.

Overleg arbeidsdeskundige

De mobiliteitsexpert die het traject begeleidt maakt een analyse van de vragenlijsten. Om een gedegen en realistische inschatting te maken van jouw re-integratie mogelijkheden, bespreken we de resultaten met een van onze arbeidsdeskundigen. De uitkomsten bespreken we met je tijdens het perspectiefgesprek.

Het perspectiefgesprek

De mobiliteitsexpert legt tijdens het perspectiefgesprek duidelijk aan je uit welke rechten en plichten er gelden na een ziekmelding. Na ziekte zijn er drie mogelijke toekomstscenario’s: (1) terug naar jouw eigen werk bij jouw huidige werkgever, aangepast of niet (2) ander werk bij jouw huidige werkgever en (3) ander werk bij een andere werkgever. Samen kijken we voorruit en bespreken we de mogelijkheden. Ook praten we over de risico’s en (financiële) gevolgen van een ziekmelding. Tijdens het gesprek dagen we je uit om na te denken over je loopbaan en een realistische re-integratievisie te vormen. Waar sta je nu? Zijn er beperkingen die een rol spelen? En welke ambities heb je voor over vijf jaar?

Driegesprek

Tot slot voert de mobiliteitsexpert een driegesprek met jou en jouw werkgever. We bespreken de uitkomsten van het perspectiefgesprek. Door open en eerlijk het gesprek aan te gaan over de re-integratie motiveren en activeren we om de juiste stappen te zetten. Met behulp van het driegesprek creëren we een situatie waarin jij en jouw werkgever als een team samenwerken aan jouw re-integratie.

Zo maken we van het traject een succes

We pakken onze trajecten gestructureerd aan. Bekijk hier hoe we zorgen voor mooie resultaten.

Snelle start van het traject

Snelle start van het traject

Binnen 24 uur na aanmelding nemen we contact op. Binnen vijf werkdagen plannen we het intakegesprek met u in.

Heldere communicatie

Heldere communicatie

Communicatie is van cruciaal belang voor succesvolle trajecten. We communiceren helder over verwachtingen en voortgang. Tussentijds zijn we goed bereikbaar en staan we klaar voor vragen en advies op maat.

Inzet werkervaringsplek

Inzet werkervaringsplek

Met behulp van een werkervaringsplek activeren we en vergroten we de motivatie van een medewerker. Zo zorgen we ervoor dat een medewerker weer onderdeel wordt van de maatschappij en het werkproces.

Groot netwerk

Groot netwerk

Wij hebben een eigen mobiliteitscentrum vanuit waar onze arbeidsmakelaars werken. Dit zijn professionals gespecialiseerd in het vinden en creëren van kansen op de arbeidsmarkt. Zij werken verspreid door heel Nederland en hebben een breed en divers netwerk.

Altijd in de buurt

Altijd in de buurt

Ons team werkt vanuit verschillende locaties verspreid over heel Nederland. Zo bieden wij landelijke dekking en garanderen we kennis van de lokale arbeidsmarkt.

Kwaliteit bewaken

Kwaliteit bewaken

Gedurende het traject bewaken we de klanttevredenheid. Daarnaast vragen we na afloop om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Met deze input blijven wij ons verbeteren en borgen we kwaliteit.

Binnen 24 uur contact

Snelle start van het traject

Groot netwerk

Altijd in de buurt

Vraag een offerte aan

Wij maken werken vanuit waarde mogelijk

Wij zijn Amplooi en expert in de begeleiding en ontwikkeling van personeel. Dat doen wij met onze werkvermogen, arbeidsmobiliteit en talentmanagement dienstverlening. Zo zorgen we voor het in kaart brengen en benutten van kwaliteiten en het ontwikkelen van talenten. Hierdoor past het werk bij de medewerker en vergroten we werkgeluk én productiviteit. Dat noemen wij werken vanuit waarde.

  • Durf te doen

    Wij geloven dat door te doen en te experimenteren de mooiste inzichten ontstaan. Iets nieuws doen is vaak spannend. Daarvoor moet je durven. Begeleiden in het durven doen, is onze specialiteit. Door te luisteren, doorgronden, motiveren en activeren werken we aan een leven lang werkgeluk.

  • Oplossingsgerichte methodiek

    Wij werken vanuit de wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek “oplossingsgericht coachen”. We dragen geen kant en klare oplossingen aan, maar doen aanspraak op het oplossend vermogen van een medewerker. Zo zetten wij deze in zijn of haar kracht en zorgen we voor duurzame oplossingen.

  • Veilig en professioneel

    Wij garanderen optimale privacy en veiligheid van data en zijn ISO 27001 en 9001 gecertificeerd. Onze professionals zijn gediplomeerd en gecertificeerd en bieden effectieve begeleiding met geschikte tools voor iedere situatie.

Succesvol mobiliteitscentrum

Ons mobiliteitscentrum verbindt actief bedrijven en uitstroommogelijkheden aan Amplooi. 

Werkervaringsplek

We zijn er bij Amplooi van overtuigd dat je er pas écht achter komt wat je kunt en wilt wanneer je dingen uitprobeert. Daarom start 60% van de medewerkers die bij ons een re-integratietraject volgt binnen vier maanden aan een werkervaringsplek. Binnen zo’n plek werkt een medewerker aan het opbouwen van ritme en het vergroten van zijn of haar belastbaarheid, zonder de druk te voelen van een betaalde baan. Een medewerker wordt zo weer onderdeel van de maatschappij en het werkproces. De werkervaringsplek geeft de kans om uit te proberen, te leren en te ervaren. We begeleiden een medewerker en laten zien dat er mogelijkheden zijn. Dit motiveert en activeert en draagt bij aan een succesvolle re-integratie.

Kennis van de lokale arbeidsmarkt

Ons team van professionals werkt door heel Nederland. Dit zorgt ervoor dat we kennis hebben van de arbeidsmarkt in de regio. Ons netwerk is breed en divers en vanuit het mobiliteitscentrum onderhouden we regelmatig contact. Zo zien we niet alleen zichtbare, maar ook onzichtbare kansen en vacatures. Op deze manier hebben we scherp zicht op kansrijke uitstroom functies en maken we de kans op een baan zo groot mogelijk.

Onze enthousiaste Mobiliteitsexperts en Arbeidsdeskundigen

Perspectiefgesprek ervaringen

Wilco HR-Adviseur

Het is fijn om een uitgevallen medewerker al in een vroeg stadium van verzuim te kunnen ondersteunen door een perspectiefgesprek. Ik merk dat dit ervoor zorgt dat een medewerker niet bij de pakken neer gaat zitten en zich gesteund voelt.

Romy Arbo- en verzuim coördinator

De inzichten die de mobiliteitsexperts geven, zorgen ervoor dat we creatief na gaan denken over mogelijkheden. Het houdt ons scherp en motiveert onze medewerkers. Door het inzetten van het perspectieftraject gaan we al vroeg op zoek naar mogelijkheden.

Kimberly Medewerker

De mobiliteitsexpert neemt de tijd om dingen uit te leggen in begrijpelijke taal. Ik kon alles wat voor mij onduidelijk was vragen. Het was ook fijn dat mijn leidinggevende werd betrokken.

Amplooi TalentLabs

TalentLab: Hoe sta jij in je kracht?

Bevlogen medewerkers die werken in een gezonde organisatie met weinig verloop van personeel. Dat wil elke werkgever wel! Maar wat is het recept voor werkgeluk? Voor elke medewerker is dit recept uniek. Om jouw medewerker aan boord te houden is het belangrijk te weten wat zijn of haar talenten en drijfveren zijn. Waar liggen ontwikkelmogelijkheden? En hoe zorg je ervoor dat jouw medewerker echt in zijn of haar kracht staat?

Prijs: €1.499,-
Soort: Hybride (online of fysiek)
Groepsgrootte: In overleg, van compacte teams tot aan gehele afdelingen.

Verder lezen about TalentLab: Hoe sta jij in je kracht?

TalentLab: Inclusief werven

Vervul vacatures die maanden openstaan én draag bij aan kansengelijkheid en diversiteit op de arbeidsmarkt. Benut onbenut talent door vaker te kiezen voor de minder voor de hand liggende optie en uit een andere vijver te vissen. Durf te kiezen voor een ‘out of the box’ optie en weet om welke manieren jij je als werkgever kunt laten ondersteunen en je financiële risico’s beperkt en zakelijk profiteert van inclusief werkgeverschap.

Prijs: €1.495,-
Soort: Hybride (online of fysiek)
Groepsgrootte: In overleg, van compacte teams tot aan gehele afdelingen.

Verder lezen about TalentLab: Inclusief werven

TalentLab: Eigenaarschap

Vergroot als werkgever eigenaarschap bij je medewerkers, als het gaat om taken, verantwoordelijkheden en hun eigen loopbaan. Ken de randvoorwaarden voor het tonen van eigenaarschap en weet welke positieve invloed jij hierop kunt uitoefenen. Begrijp de theorie achter eigenaarschap en krijg tijdens deze workshop praktische tips waar jij direct mee uit de voeten kunt. Op naar een wendbaar team dat vanuit eigenaarschap een gezamenlijk doel bereikt!

Prijs: €1.495,-
Soort: Hybride (online of fysiek)
Groepsgrootte: In overleg, van compacte teams tot aan gehele afdelingen.

Verder lezen about TalentLab: Eigenaarschap
Laura-Eijkelboom

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.