Haalbaarheidsonderzoek

Met een haalbaarheidsonderzoek geven we inzicht in of het inzetten van een Spoor 2 traject realistisch is.

Kansen verkennen in een haalbaarheidsonderzoek Krijg een realistisch beeld van de kansen in spoor 2

Je wil een zieke medewerker niet te vroeg confronteren met een spoor 2 re-integratieplan. Wanneer een medewerker langdurig verzuimt en er twijfels bestaan over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, is het verstandig om een haalbaarheidsonderzoek in te zetten. Een haalbaarheidsonderzoek is vaak de volgende stap na een arbeidsdeskundig onderzoek. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek brengen we in kaart wat de kansen en uitdagingen in een spoor 2 traject voor een zieke medewerker zijn.

Hoe werkt een haalbaarheidsonderzoek?

We beginnen met het opstellen van een zoekprofiel, passend bij de mogelijkheden van de medewerker. Door vervolgens te onderzoeken welke passende kansen er op de arbeidsmarkt zijn, ontstaat een reëel beeld van de kansen. Wanneer wenselijk toetsen we de belastbaarheid van de medewerker op een laagdrempelige manier in de praktijk, door het inzetten van een werkervaringsplek. Dit is een veilige werkomgeving waarbinnen een medewerker kan proberen en ervaren. Het Kansen Verkennend Spoor 2 traject maakt duidelijk of een vervolg in een regulier Spoor 2 traject - met als doel werk bij een andere werkgever - realistisch is. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, vormt het Kansen Verkennend Spoor 2 traject een sterke basis voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV.

Inhoud van een haalbaarheidsonderzoek traject

Wij lichten graag toe hoe een haalbaarheidsonderzoek er uitziet bij Amplooi en in de praktijk.
Zowel voor de werkgever áls voor de medewerker:

Intake

Uw medewerker wordt benaderd voor het inplannen van een intakegesprek, door de mobiliteitsexpert die het traject zal uitvoeren. Hij/zij neemt voor het intakegesprek alle beschikbare documenten door om zo een beeld te krijgen van de situatie. Denk aan het door de bedrijfsarts opgestelde omschrijving van beperkingen en de rapportage van de arbeidsdeskundige. Tijdens het intakegesprek bespreekt de mobiliteitsexpert met uw medewerker de situatie en zijn of haar eigen visie op de re-integratie. Aan de hand van het intakegesprek en de beschikbare documenten stellen we een persoonsprofiel op.

Beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie  

Met behulp van de tools LINC en FIT onderzoekt de mobiliteitsexpert welke beroepen passen bij de competenties, vaardigheden, interessegebieden en belastbaarheid van de medewerker.

Daarna verkennen we het actuele vacatureaanbod en recente arbeidsmarktontwikkelingen met betrekking tot de gespecificeerde functies in de regio van de medewerker. Dit doen we met behulp van de analysetools van Jobdigger. Tot slot onderzoeken we of scholing en opleiding de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Zo ontstaat een duidelijk en compleet beeld van de mogelijkheden voor de medewerker op de arbeidsmarkt.

Praktijktoetsing

In bepaalde gevallen is het waardevol of noodzakelijk om de op papier vastgestelde kansen in de praktijk te toetsen. In die gevallen schakelen we ons mobiliteitscentrum in voor het realiseren van een werkervaringsplek. Dit is een veilige werkomgeving waarbinnen de medewerker in de praktijk gaat toetsen of de vastgestelde kansen realistisch en haalbaar zijn.

Rapportage

Na het doorlopen van de Beroepen – en arbeidsmarktoriëntatie en eventuele Praktijktoetsing, stelt de mobiliteitsexpert een rapportage op. Hierin specificeren we kansen, mogelijkheden en uitdagingen. De rapportage geeft inzicht in of het vervolgen van het Spoor 2 traject realistisch is. Indien we geen mogelijkheden hebben gevonden, geeft de mobiliteitsexpert advies over passende vervolgstappen. Denk aan het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV en/of een vervroegde WIA aanvraag.

Intake

Het haalbaarheidsonderzoek start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreek je met de mobiliteitsexpert jouw situatie en je eigen visie op de re-integratie. Ter voorbereiding leest de mobiliteitsexpert het door de bedrijfsarts opgestelde beschrijving van beperkingen en de prognose. Indien beschikbaar neemt deze ook de arbeidsdeskundige rapportage door. Op basis van deze documenten en het gesprek stelt de mobiliteitsexpert een persoonsprofiel op.

Beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie  

Vervolgens gaan jullie kijken welke beroepen passen bij jouw competenties, vaardigheden, interessegebieden en belastbaarheid. Daarna is het belangrijk om te verkennen welke kansen er op de arbeidsmarkt er  in deze functies zijn in jouw regio. Tot slot onderzoeken we of je door middel van scholing en opleiding jouw kansen op de arbeidsmarkt kunt vergroten. Zo ontstaat een duidelijk en compleet beeld van jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Praktijktoetsing

Nadat we hebben onderzocht wat passende functies zijn, zullen we mogelijk de haalbaarheid hiervan in de praktijk toetsen. Als dit past bij jouw situatie, doen we dit met de inzet van een werkervaringsplek. Dit is een veilige werkomgeving waarbinnen jij in de praktijk gaat toetsten of de vastgestelde kansen haalbaar zijn. Dit doe je door te proberen en met de mobiliteitsexpert te reflecteren op wat wel en niet lukt.

Eindrapportage

Na het doorlopen van de Beroepen – en arbeidsmarktoriëntatie en eventuele Praktijktoetsing, stelt de mobiliteitsexpert een rapportage op. Dit is een verslag waarin we specificeren wat jouw kansen, mogelijkheden en uitdagingen zijn. De rapportage geeft inzicht in of vervolgen van het Spoor 2 traject realistisch is. Wanneer we geen mogelijkheden hebben gevonden, geeft de mobiliteitsexpert jouw werkgever een advies over passende vervolgstappen. Denk aan het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV en/of een vervroegde WIA-aanvraag. Bij voldoende mogelijkheden starten we een Spoor 2 traject op.

Zo maken we van het traject een succes

We pakken onze trajecten gestructureerd aan. Bekijk hier hoe we zorgen voor mooie resultaten.

Snelle start van het traject

Snelle start van het traject

Binnen 24 uur na aanmelding nemen we contact op. Binnen vijf werkdagen plannen we het intakegesprek met u in.

Heldere communicatie

Heldere communicatie

Communicatie is van cruciaal belang voor succesvolle trajecten. We communiceren helder over verwachtingen en voortgang. Tussentijds zijn we goed bereikbaar en staan we klaar voor vragen en advies op maat.

Altijd in de buurt

Altijd in de buurt

Ons team werkt vanuit verschillende locaties verspreid over heel Nederland. Zo bieden wij landelijke dekking en garanderen we kennis van de lokale arbeidsmarkt.

Kwaliteit bewaken

Kwaliteit bewaken

Gedurende het traject bewaken we de klanttevredenheid. Daarnaast vragen we na afloop om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Met deze input blijven wij ons verbeteren en borgen we onze kwaliteit.

Binnen 24 uur contact

Snelle start van het traject

Altijd in de buurt

Onafhankelijk advies

Offerteaanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek

Wij maken werken vanuit waarde mogelijk

Wij zijn Amplooi en expert in de begeleiding en ontwikkeling van personeel. Dat doen wij met onze werkvermogen, arbeidsmobiliteit en talentmanagement dienstverlening. Zo zorgen we voor het in kaart brengen en benutten van kwaliteiten en het ontwikkelen van talenten. Hierdoor past het werk bij de medewerker en vergroten we werkgeluk én productiviteit. Dat noemen wij werken vanuit waarde.

  • Durf te doen

    Wij geloven dat door te doen en te experimenteren de mooiste inzichten ontstaan. Iets nieuws doen is vaak spannend. Daarvoor moet je durven. Begeleiden in het durven doen, is onze specialiteit. Door te luisteren, doorgronden, motiveren en activeren werken we aan een leven lang werkgeluk. 

  • Oplossingsgerichte methodiek

    Wij werken vanuit de wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek “oplossingsgericht coachen”. We dragen geen kant en klare oplossingen aan, maar doen aanspraak op het oplossend vermogen van een medewerker. Zo zetten wij deze in zijn of haar kracht en zorgen we voor duurzame oplossingen. 

  • Veilig en professioneel

    Wij garanderen optimale privacy en veiligheid van data en zijn ISO 27001 en 9001 gecertificeerd. Onze professionals zijn gediplomeerd en gecertificeerd en bieden effectieve begeleiding met geschikte tools voor iedere situatie. 

De onafhankelijke specialisten van ADEA

ADEA functioneert als onafhankelijke label waar vanuit professionele arbeidsdeskundigen een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Zo kan een advies gegeven worden waarbij het resultaat centraal staat.

Over ADEA

De arbeidsdeskundigen van Amplooi werken vanuit het onafhankelijke label ADEA. Zij geven advies, op basis van de belastbaarheid van een medewerker, over de te nemen stappen in de re-integratie. De werkterreinen van ADEA en Amplooi liggen in elkaars verlengde. Amplooi en ADEA werken vanuit dezelfde waarden en kwaliteitsstandaarden. Zo gebruiken beide bijvoorbeeld oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Doordat de werkwijzen op elkaar aansluiten, zorgen we voor een soepele overgang tussen de verschillende activiteiten. Ook tijdens de trajecten weten de collega’s elkaar makkelijk te vinden voor overleg en advies. Zo zorgen we voor professionele, complete dienstverlening en de best mogelijke begeleiding.  

Onze ervaren Arbeidsdeskundigen

Haalbaarheidsonderzoek Ervaringen

Marijke HR-manager

Soms is het lastig dat de wet voorschrijft dat Spoor 2 moet worden opgestart, terwijl je vooraf twijfels hebt over of dit het juiste is om te doen. Het haalbaarheidsonderzoek heeft ons onderbouwde inzichten opgeleverd waarmee we naar het UWV zijn gegaan. Dit heeft voor rust voor zowel ons als onze medewerker gezorgd.

Daan Medewerker

Het Haalbaarheidsonderzoek heeft bij mij het gevoel achtergelaten dat ik gehoord en begrepen werd.

Felicia Medewerker

Mijn coach van Amplooi is empathisch, kan goed luisteren, is mensgericht, attent, rustig en spreekt begrijpelijke taal. Ik voel me veilig tijdens het traject.

Amplooi TalentLabs

TalentLab: Hoe sta jij in je kracht?

Bevlogen medewerkers die werken in een gezonde organisatie met weinig verloop van personeel. Dat wil elke werkgever wel! Maar wat is het recept voor werkgeluk? Voor elke medewerker is dit recept uniek. Om jouw medewerker aan boord te houden is het belangrijk te weten wat zijn of haar talenten en drijfveren zijn. Waar liggen ontwikkelmogelijkheden? En hoe zorg je ervoor dat jouw medewerker echt in zijn of haar kracht staat?

Prijs: €1.499,-
Soort: Hybride (online of fysiek)
Groepsgrootte: In overleg, van compacte teams tot aan gehele afdelingen.

Verder lezen about TalentLab: Hoe sta jij in je kracht?

TalentLab: Inclusief werven

Vervul vacatures die maanden openstaan én draag bij aan kansengelijkheid en diversiteit op de arbeidsmarkt. Benut onbenut talent door vaker te kiezen voor de minder voor de hand liggende optie en uit een andere vijver te vissen. Durf te kiezen voor een ‘out of the box’ optie en weet om welke manieren jij je als werkgever kunt laten ondersteunen en je financiële risico’s beperkt en zakelijk profiteert van inclusief werkgeverschap.

Prijs: €1.495,-
Soort: Hybride (online of fysiek)
Groepsgrootte: In overleg, van compacte teams tot aan gehele afdelingen.

Verder lezen about TalentLab: Inclusief werven

TalentLab: Eigenaarschap

Vergroot als werkgever eigenaarschap bij je medewerkers, als het gaat om taken, verantwoordelijkheden en hun eigen loopbaan. Ken de randvoorwaarden voor het tonen van eigenaarschap en weet welke positieve invloed jij hierop kunt uitoefenen. Begrijp de theorie achter eigenaarschap en krijg tijdens deze workshop praktische tips waar jij direct mee uit de voeten kunt. Op naar een wendbaar team dat vanuit eigenaarschap een gezamenlijk doel bereikt!

Prijs: €1.495,-
Soort: Hybride (online of fysiek)
Groepsgrootte: In overleg, van compacte teams tot aan gehele afdelingen.

Verder lezen about TalentLab: Eigenaarschap
YanaIvachtchenko

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.