Anne Slot

Leo van Gent

Mobiliteitsexpert

Leo van Gent

Ervaren & Zorgzaam

Ik ben wat je noemt een ervaringsmens. Toen ik jong was sloot ik mij aan bij de grote groep studenten die niet wisten wat ze later wilden worden. Nu is het later en ben ik geworden wat ik eigenlijk altijd al wilde zijn. Een coach met levenservaring.

Om dit te bereiken heb ik vele banen gehad en studies gevolgd. Sommige leuk en anderen weer wat minder. Alles wat ik gedaan heb heeft bijgedragen om mijn kennis en inzicht over het gedrag van de mens verder te ontwikkelen.

De laatste jaren ben ik mij wel meer gaan specialiseren op mobiliteit (instroom, doorstroom en uitstroom van personeel) en vitaliteit (fysieke en mentale weerbaarheid). Mijn HBO opleiding tot coach heeft mij daarbij een goede ondersteuning geboden, maar vooral mijn creatieve vermogen om aan te sluiten bij de behoefte van de ander heeft er voor gezorgd dat ik anderen kan helpen in beweging te komen en te blijven.

Beweging is een rode draad in mijn leven. Niet alleen fysiek in beweging komen, maar ook het geloof dat door mentaal in beweging te komen je ook fysiek de nodige stappen extra kan zetten. In mijn coaching maak ik daarom dankbaar gebruik van verschillende methodes en technieken die, vanuit veiligheid en vertrouwen, beweging mogelijk maken.

Coaching richt zich voor mij op iedere persoon, leidinggevende, professional, werknemer of ondernemer die zich wilt ontwikkelen. Het gaat om verandering van binnenuit, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Mijn persoonlijke eigenschappen voeden mijn passie om anderen te helpen zichzelf te helpen. Ik bezit het vermogen om aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander en hem/ haar te erkennen voor zijn/ haar bestaan.

 

Play Video