Perspectiefgesprek

Eigen regie in een vroeg stadium van het verzuim

Amplooi-Mila-172A3574-600px

Het perspectiefgesprek

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, wil je in een vroeg stadium van het verzuim inzicht krijgen in de gevolgen van de ziekmelding en de mogelijke perspectieven. Met een perspectiefgesprek verkennen we in een vroeg stadium (vanaf 12 weken verzuim) de mogelijkheden voor terugkeer in het werk binnen of buiten de eigen organisatie. We brengen kansen en risico’s in beeld en activeren om al vroeg in het verzuimtraject stappen te zetten in de re-integratie. De ervaring leert dat hoe eerder stappen worden gezet in het re-integratieproces, hoe groter de kans van slagen is. Door in gesprek te gaan met een medewerker stimuleren wij om eigen regie te nemen over de loopbaan en een toekomstvisie te vormen.

Waarom een perspectiefgesprek

 • Verken in een vroeg stadium van verzuim de mogelijkheden voor terugkeer werk binnen of buiten de eigen organisatie
 • Neem vroegtijdig de regie over je loopbaan
 • Breng risico’s en kansen in kaart
 • Krijg inzicht in de verschillende re-integratiepaden
 • Zet vroegtijdig stappen in je re-integratie

Voordelen bij Amplooi

24

Binnen 24 uur na aanvraag contact

5

Binnen 5 dagen gesprek ingepland

2

Binnen 2 weken na gesprek rapport

44+

Gecertificeerde coaches. Landelijk en ook bij jou in de buurt.

Voor wie een perspectiefgesprek?

Een medewerker is ziekgemeld. Je wil vroegtijdig inzicht krijgen in de verschillende re-integratiepaden en de lange termijn gevolgen van elk pad. Tussen week 12 en 16 van het verzuim denk je samen met een loopbaancoach over de mogelijkheden van werk.

Hoe pakken we het aan

 • 1 Online vragenlijst
 • 2 Analyse vragenlijsten
 • 3 Perspectiefgesprek
 • 4 Rapportage en advies

Wat levert het op:

 • Inzicht in de huidige verzuimsituatie
 • Risico’s en kansen in de huidige verzuimsituatie
 • Helder perspectief op jouw loopbaan
 • Deskundig advies door loopbaancoach
 • Rapportage perspectiefgesprek inclusief advies

Inhoud van het perspectiefgesprek

Het Perspectiefgesprek bestaat uit 4 onderdelen: Online vragenlijsten, Analyse vragenlijsten, Perspectiefgesprek en Rapportage en advies.

Ik ben werkgever
Online vragenlijsten
Online vragenlijsten Stap 1

We nemen contact op met zowel jou als jouw medewerker en vragen jullie beiden voorafgaande aan het perspectiefgesprek een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over welke re-integratie acties er al zijn opgestart en jullie visie op de re-integratie. Ook ontvangt de medewerker informatie ter voorbereiding op het gesprek.

Analyse vragenlijsten
Analyse vragenlijsten Stap 2

De coach die het traject begeleidt maakt met behulp van eigen vakkennis een analyse van de vragenlijsten. Indien nodig wordt intern nog overlegd. Op basis hiervan wordt een eerste inschatting van realistische re-integratie mogelijkheden voor jouw medewerker gemaakt.

Het perspectiefgesprek
Het perspectiefgesprek Stap 3

Tijdens het perspectiefgesprek gaat de coach in gesprek met jouw medewerker. We leggen duidelijk wat jouw medewerker kan verwachten en praten over welke rechten en plichten er gelden. We bespreken de kansen, risico’s en (financiële) gevolgen van een ziekmelding.

Met een perspectiefgesprek verkennen we in een vroeg stadium de mogelijkheden. Er zijn 3 loopbaanperspectieven.

(1) Eigen werk bij de huidige werkgever, aangepast of niet (2) ander werk bij de huidige werkgever en (3) ander werk bij een andere werkgever.

We voorzien jouw medewerker van tools en huiswerkopdrachten en activeren om al vroeg in het verzuimtraject stappen te zetten in de re-integratie. Tijdens het gesprek prikkelen we jouw medewerker om na te denken over zijn of haar loopbaan en een realistische re-integratievisie te vormen.

Rapportage perspectiefgesprek en advies
Rapportage perspectiefgesprek en advies Stap 4

Zowel jij als jouw als medewerker ontvangen een rapportage. Daarin wordt een samenvatting opgenomen wat er tijdens het perspectiefgesprek is besproken. De rapportage bevat zowel bevindingen als een advies voor eventuele vervolgstappen.

Previous
Next
Ik ben medewerker

"De inzichten die de coaches van Amplooi geven, zorgen ervoor dat we creatief nadenken over mogelijkheden. Het houdt ons scherp en motiveert onze medewerkers. "

Romy, HR-Adviseur

Ervaringen van medewerkers die wij hebben geholpen

Daniëlle Casemanager Verzuim & Re-integratie

Correcte en volledig begeleiding: Wij werken naar tevredenheid met Amplooi: Heldere en complete eindrapportages, deskundige, planmatige en professionele begeleiding. Duidelijke en adequate communicatie, accuraat op de noodzakelijke acties in het proces, goed op de hoogte van de tijdlijnen mbt herbeoordelingen en aanvragen voor WIA. Goed bereikbaar servicebureau met zeer klantvriendelijke medewerkers die vlot helpen met vragen over het klantportaal, de stand van dossiers of contactmomenten met de coach.

Lisanne Medewerker

Mijn coach van Amplooi is een fijne coach met een goede arbeidsethos, je kunt op haar bouwen. Ze zorgt met haar positieve houding voor een prettige sfeer tijdens de online. Deze gesprekken voert ze alsof ze tegen over je zit in haar eigen werkkamer. Zelf vind ik dat dit een verrijking voor iedere coach zou moeten zijn. Het online-gesprek kan een drempel wegnemen voor mensen die overal tegen opzien omdat het in je eigen vertrouwde omgeving plaats vindt.

Dominique HR Manager

Pro-actieve houding vanuit Amplooi. Het tijdig afgeven van signalen. Goed aanvoelen waar de behoeften liggen, zowel van de opdrachtgever als cliënt. Grote betrokkenheid.

Pim Medewerker

Mijn coach werkt constructief samen met mij en mede hierdoor wordt het coaching proces goed doorlopen en het einddoel behaald. Er is oprechte aandacht voor mij. Betrouwbaar, plezierig in omgang, eerlijk en oprecht.

Onze mobiliteitsexperts en arbeidsmakelaars

Onze energieke mobiliteitsexperts coachen medewerkers met een oplossingsgerichte visie. Ze dagen uit tot creatief denken en handelen, waardoor medewerkers in hun kracht worden gezet. Als specialisten met diepgaande kennis van de lokale arbeidsmarkt, werken onze arbeidsmakelaars vanuit het mobiliteitscentrum. Ze zijn meesters in het matchen van medewerkers met potentiële werkgevers en zetten aan tot actie met een positieve benadering.

Vragen? Wij zijn er voor je.

Meer weten over wat we voor je kunnen betekenen? Aarzel niet om te bellen of een bericht te sturen.

Amplooi-Kitty-350px