Kirsten Oorthuijs

Kirsten Oorthuijs

Mobiliteitsexpert

Kirsten Oorthuijs

Empathisch & Doelgericht

Het verbinden, organiseren, motiveren en coachen van mensen, en hierbij resultaatgericht te werk gaan, is wat mij voldoening geeft. Welke behoefte is er? Welke zaken kunnen ervoor ingezet worden? Welke doelen zijn er gesteld? Welke bijdrage kunnen wij daaraan leveren? En hoe kunnen we deze gezamenlijk bereiken zodat het past voor alle betrokken partijen? Het luisteren, doorvragen en samenvatten zijn hierin de kernwoorden die mij in elk gesprek leiden. Betrokkenheid, inlevingsvermogen en het overzicht bewaren hebben mij in de afgelopen jaren gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Samen met mijn open, oprechte, sociale en vrolijke persoonlijkheid weet ik mensen aan mij te binden om zo samen zaken aan te pakken en verder te komen!