Amplooi - experts in arbeidsmobiliteit

Spoor 1 re-integratie

Re-integratie in het eerste ziektejaar

Ook in het eerste jaar kan de re-integratie van een verzuimende medewerker starten. Het doel is om werkgevers te ontzorgen bij het verzuim van medewerkers. Cruciaal is ook de snellere werkhervatting, in een externe nieuwe passende baan of sneller terug naar eigen werk. Dit vraagt om een activerende aanpak zo vroeg mogelijk in het eerste verzuimjaar..

Het Perspectiefgesprek

Om werkhervatting verder te stimuleren vindt vanaf de 26ste week een verzuimgesprek plaats. In dit gesprek worden de risico’s en de kansen van uw medewerker in kaart gebracht. De stand van zaken met betrekking tot werkhervatting worden vanuit drie perspectieven helder:

Samen met een ervaren mobiliteitsexpert gaat uw medewerker in gesprek en worden aanvullende testen en instrumenten ingezet om dit proces te ondersteunen en  een realistische terugkeer te bepalen

Loopbaancoaching

Door eerder te starten met de re-integratie van uw medewerker en een realistische terugkeer te bepalen voor de loopbaan, kan een 2e ziektejaar worden voorkomen.

Spoor 1

De mobiliteitsexpert coacht uw medewerker om zo snel mogelijk de arbeidsmarkt te kunnen benaderen. Vanuit een helder zoekprofiel en met voldoende sollicitatievaardigheden en ondersteuning vinden de medewerkers met vertrouwen de nieuwe passende baan.

rapportage

Waarom kiest u voor Amplooi?

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van uw medewerker. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts.

De toegevoegde waarde van Amplooi voor werkgevers:

 • Beheersing van schadelast door vroege inzet coaching op perspectieven en werkhervatting.
 • Veel ervaring in de samenwerking met verzekeraars en werkgevers.
 • Het Perspectiefgesprek wordt gevoerd door de mobiliteitsexpert, de loopbaan professional met expertise in de arbeidsmarkt.
 • De eigen re-integratievisie van de verzuimende medewerker is leidraad in het traject.
 • Coaching gericht op werkhervatting vanuit drie perspectieven.
 • Financieel inzicht geven, brengt urgentie.
 • Inzet van een werkervaringspek verbreedt perspectieven.
 • Een No-risk status vergemakkelijkt het vinden van een andere baan.
 • Uiteindelijk een gegarandeerd Poortwachterproof dossier.
 • We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Veelgestelde vragen

Onder re-integratie spoor 1 verstaan we alle activiteiten gericht op werkhervatting binnen de eigen organisatie. Daarbij wordt van de werkgever verwacht dat hij doet wat redelijkerwijs mogelijk is om zijn werknemer in passend werk te kunnen herplaatsen. De stand van zaken met betrekking tot werkhervatting kan zijn:
1. Terugkeer in eigen werk;
2. Terugkeer in aangepast eigen werk;
3. Terugkeer in (aangepast) ander werk

Ja, de werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Re-integratie spoor 1 duurt maximaal een jaar. Wanneer spoor 1 geen succes heeft kan dit traject overgaan in een spoor 2 traject.

Vanaf de eerste dag dat de werknemer ziek is start het proces van spoor 1. Vanaf dit moment hebben zowel de werknemer als de werkgever de verplichting om actief en doelgericht te werken aan de terugkeer van de werknemer

Contact

Wilt u meer weten over spoor 1 re-integratie? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Offerte aanvragen

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.