Haalbaarheidsonderzoek

Met een haalbaarheidsonderzoek geven we inzicht in of het inzetten van een Spoor 2 traject realistisch is.

Haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren: Krijg een realistisch beeld van de kansen

Wanneer een medewerker verzuimt en er twijfels bestaan over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, is het verstandig om een haalbaarheidsonderzoek in te zetten. Tijdens dit onderzoek brengen we in kaart wat de kansen en uitdagingen voor een medewerker zijn. We beginnen met het opstellen van een zoekprofiel welke past bij de mogelijkheden van de medewerker. Door te zoeken naar actuele vacatures die aansluiten bij het profiel ontstaat een reëel beeld van de kansen. De belastbaarheid van de medewerker toetsen we op een laagdrempelige manier in de praktijk door het inzetten van een werkervaringsplek. Dit is een veilige werkomgeving waarbinnen een medewerker kan proberen en ervaren. Het haalbaarheidsonderzoek maakt duidelijk of het inzetten van een Spoor 2 traject, met als doel werk bij een andere werkgever, realistisch is. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, vormt het onderzoek een sterke basis voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV.

Inhoud van een haalbaarheidsonderzoek traject

Wij lichten graag toe hoe een haalbaarheidsonderzoek er uitziet bij Amplooi en in de praktijk.
Zowel voor de werkgever áls voor de medewerker:

Intake

Een van onze vaste servicebureau medewerkers neemt contact op voor het inplannen van een intakegesprek met uw medewerker. De arbeidsdeskundige neemt voor het intakegesprek alle beschikbare documenten door om zo een beeld te krijgen van de situatie. Denk aan het door de bedrijfsarts opgestelde omschrijving van beperkingen en de rapportage van de arbeidsdeskundige. Tijdens het intakegesprek bespreek de arbeidsdeskundige met uw medewerker de situatie en zijn of haar eigen visie op de re-integratie. Aan de hand van het intakegesprek en de beschikbare documenten stellen we een persoonsprofiel op.

Beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie  

Met behulp van de tool Functielab onderzoekt de arbeidsdeskundige welke beroepen passen bij de competenties, vaardigheden en interessegebieden van de medewerker. Vervolgens vergelijken we de belastbaarheid met de verschillende functies. Daarna verkennen we of er openstaande vacatures zijn voor de gespecificeerde functies in de regio van de medewerker. Dit doen we met behulp van het digitale loopbaanportaal Jobport. Tot slot onderzoeken we of scholing en opleiding de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Zo ontstaat een duidelijk en compleet beeld van de mogelijkheden voor de medewerker op de arbeidsmarkt.

Praktijktoetsing

Vervolgens is het belangrijk om de op papier vastgestelde kansen in de praktijk te toetsen. Daarom schakelen we ons mobiliteitscentrum in voor het realiseren van een werkervaringsplek. Dit is een veilige werkomgeving waarbinnen de medewerker in de praktijk gaat toetsen of de vastgestelde kansen realistisch en haalbaar zijn.

Eindrapportage

Aan het eind van het haalbaarheidsonderzoek stelt de arbeidsdeskundige een eindrapportage op. Hierin specificeren we kansen, mogelijkheden en uitdagingen. Deze bespreken we tijdens een eindgesprek. De rapportage geeft inzicht in of het inzetten van een Spoor 2 traject realistisch is. Indien we geen mogelijkheden hebben gevonden, geeft de arbeidsdeskundige advies over passende vervolgstappen. Denk aan het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV en/of een vervroegde WIA aanvraag.

Intake

Het haalbaarheidsonderzoek start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreek je met de arbeidsdeskundige jouw situatie en je eigen visie op de re-integratie. Ter voorbereiding leest de arbeidsdeskundige het door de bedrijfsarts opgestelde beschrijving van beperkingen en de prognose. Indien beschikbaar neemt deze ook de arbeidsdeskundige rapportage door. Op basis van deze documenten en het gesprek stelt de arbeidsdeskundige een persoonsprofiel op.

Beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie  

Vervolgens gaan jullie kijken welke beroepen passen bij jouw competenties, vaardigheden en interessegebieden. De arbeidsdeskundige vergelijkt jouw belastbaarheid met verschillende functies die passen bij jouw profiel. Daarna is het belangrijk om te verkennen of er openstaande vacatures voor deze functies in jouw regio zijn. Dit doen we met behulp van ons digitale loopbaanportaal Jobport. Tot slot onderzoeken we of je door middel van scholing en opleiding jouw kansen op de arbeidsmarkt kunt vergroten. Zo ontstaat een duidelijk en compleet beeld van jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Praktijktoetsing

Nadat we hebben onderzocht wat passende functies zijn, gaan we de haalbaarheid hiervan in de praktijk toetsen. Dit doen we met de inzet van een werkervaringsplek. Dit is een veilige werkomgeving waarbinnen jij in de praktijk gaat toetsten of de vastgestelde kansen haalbaar zijn. Dit doe je door te proberen en met de arbeidsdeskundige te reflecteren op wat wel en niet lukt.

Eindrapportage

Aan het eind van het haalbaarheidsonderzoek stelt de arbeidsdeskundige een eindrapportage op. Dit is een verslag waarin we specificeren wat jouw kansen, mogelijkheden en uitdagingen zijn. Deze bevindingen bespreken we tijdens een eindgesprek. De rapportage geeft inzicht in of het inzetten van een Spoor 2 traject realistisch is. Wanneer we geen mogelijkheden hebben gevonden, geeft de arbeidsdeskundige jouw werkgever een advies over passende vervolgstappen. Denk aan het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV en/of een vervroegde WIA-aanvraag. Bij voldoende mogelijkheden starten we een Spoor 2 traject op.

Zo maken we van het traject een succes

We pakken onze trajecten gestructureerd aan. Bekijk hier hoe we zorgen voor mooie resultaten.

Snelle start van het traject

Snelle start van het traject

Binnen 24 uur naar aanmelding nemen we contact op. Binnen vijf werkdagen voeren we een intakegesprek.

Heldere communicatie

Heldere communicatie

Communicatie is van cruciaal belang voor succesvolle trajecten. We communiceren helder over verwachtingen en voortgang. Tussentijds zijn we goed bereikbaar en staan we klaar voor vragen en advies op maat.

Altijd in de buurt

Altijd in de buurt

Ons team werkt vanuit verschillende locaties verspreid over heel Nederland. Zo bieden wij landelijke dekking en garanderen we kennis van de lokale arbeidsmarkt.

Kwaliteit bewaken

Kwaliteit bewaken

Gedurende het traject bewaken we de klanttevredenheid. Daarnaast vragen we na afloop om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Met deze input blijven wij ons verbeteren en borgen we onze kwaliteit.

Binnen 24 uur contact

Snelle start van het traject

Altijd in de buurt

Onafhankelijk advies

Offerteaanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek

Wij maken werken vanuit waarde mogelijk

Wij zijn Amplooi en expert in de begeleiding en ontwikkeling van personeel. Dat doen wij met onze werkvermogen, arbeidsmobiliteit en talentmanagement dienstverlening. Zo zorgen we voor het in kaart brengen en benutten van kwaliteiten en het ontwikkelen van talenten. Hierdoor past het werk bij de medewerker en vergroten we werkgeluk én productiviteit. Dat noemen wij werken vanuit waarde.

  • Durf te doen

    Wij geloven dat door te doen en te experimenteren de mooiste inzichten ontstaan. Iets nieuws doen is vaak spannend. Daarvoor moet je durven. Begeleiden in het durven doen, is onze specialiteit. Door te luisteren, doorgronden, motiveren en activeren werken we aan een leven lang werkgeluk. 

  • Oplossingsgerichte methodiek

    Wij werken vanuit de wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek “oplossingsgericht coachen”. We dragen geen kant en klare oplossingen aan, maar doen aanspraak op het oplossend vermogen van een medewerker. Zo zetten wij deze in zijn of haar kracht en zorgen we voor duurzame oplossingen. 

  • Veilig en professioneel

    Wij garanderen optimale privacy en veiligheid van data en zijn ISO 27001 en 9001 gecertificeerd. Onze professionals zijn gediplomeerd en gecertificeerd en bieden effectieve begeleiding met geschikte tools voor iedere situatie. 

De onafhankelijke specialisten van ADEA

ADEA functioneert als onafhankelijke label waar vanuit professionele arbeidsdeskundigen een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Zo kan een advies gegeven worden waarbij het resultaat centraal staat.

Over ADEA

De arbeidsdeskundigen van Amplooi werken vanuit het onafhankelijke label ADEA. Zij geven advies, op basis van de belastbaarheid van een medewerker, over de te nemen stappen in de re-integratie. De werkterreinen van ADEA en Amplooi liggen in elkaars verlengde. Amplooi en ADEA werken vanuit dezelfde waarden en kwaliteitsstandaarden. Zo gebruiken beide bijvoorbeeld oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Doordat de werkwijzen op elkaar aansluiten, zorgen we voor een soepele overgang tussen de verschillende activiteiten. Ook tijdens de trajecten weten de collega’s elkaar makkelijk te vinden voor overleg en advies. Zo zorgen we voor professionele, complete dienstverlening en de best mogelijke begeleiding.  

Onze ervaren Arbeidsdeskundigen

Haalbaarheidsonderzoek Ervaringen

Marijke HR-manager

Soms is het lastig dat de wet voorschrijft dat Spoor 2 moet worden opgestart, terwijl je vooraf twijfels hebt over of dit het juiste is om te doen. Het haalbaarheidsonderzoek heeft ons onderbouwde inzichten opgeleverd waarmee we naar het UWV zijn gegaan. Dit heeft voor rust voor zowel ons als onze medewerker gezorgd.

Daan Medewerker

Het Haalbaarheidsonderzoek heeft bij mij het gevoel achtergelaten dat ik gehoord en begrepen werd.

Felicia Medewerker

Mijn coach van Amplooi is empathisch, kan goed luisteren, is mensgericht, attent, rustig en spreekt begrijpelijke taal. Ik voel me veilig tijdens het traject.

YanaIvachtchenko

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.