Mobiliteitstrajecten voor het UWV

Werkfit, Naar Werk en Modulaire dienstverlening 

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Waarbij begeleiding gewenst is om de kandidaat naar ander werk te bewegen? Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Door de kwaliteit van coaching gecombineerd met praktische instrumenten en kennis van de arbeidsmarkt is ons doel de kortste weg naar duurzaam werk. Met de mobiliteitstrajecten Werkfit, Naar Werk en/of modulaire dienstverlening bieden we complete dienstverlening aan voor het UWV en uw klant; onze kandidaat.

Mobiliteitstraject Werkfit

Dit mobiliteitstraject is gericht op empowerment om de kandidaat in beweging te krijgen, te mobiliseren. De kandidaat wordt op maat voorbereid om zelfstandig te arbeidsmarkt te benaderen. De kandidaat heeft hierbij een actieve rol, wij faciliteren. Het mobiliteitstraject wordt altijd gestart met een kennismaking en intake. Hier brengen we in kaart: wie is de kandidaat en wat is zijn historie? Welke beperkingen spelen een rol, maar vooral waar liggen de mogelijkheden? Welke beroepsinteresses bieden kansen? Wat is volgens de arbeidsdeskundige passend werk? De intake wordt afgerond met een concreet plan van aanpak.

Mogelijke onderdelen van dit mobiliteitstraject zijn:

 • Coachende gesprekken. Deze zijn gericht op empowerment van de kandidaat en acceptatie en leren omgaan met beperkingen.
 • Inzet Assessments. Zoals beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden op persoonlijkheid, affiniteiten en drijfveren van de kandidaat af te stemmen.
 • Arbeidsmarktonderzoek en benoemen passend werk. Samen met de kandidaat verkennen we zijn echte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We selecteren mogelijk passende functies en coördineren onder meer stage- en werkervaringsplaatsen. Onze arbeidsmakelaars kennen de arbeidsmarkt als geen ander. Naast de mobiliteitsexpert gaan zij actief op zoek naar en werkervaringsmogelijkheden voor iedere kandidaat.
 • Voorbereiden arbeidsmarkt. We begeleiden de kandidaat bij het zoeken van vacatures en het solliciteren. We bieden ondersteuning bij het inrichten van een passend CV en de presentatie op Social Media (LinkedIn). Er wordt getraind op presentatie technieken en netwerken.

Aan het einde van het mobiliteitstraject Werkfit kan de kandidaat ervaring hebben opgedaan op een werkervaringsplek. Daarnaast zijn er passende functies benoemd en is de kandidaat klaar om actief op zoek te gaan naar betaald werk.

Mobiliteitstraject Naar Werk

In dit mobiliteitstraject gaat de arbeidsmakelaar met de kandidaat aan de slag. Alle acties zijn erop gericht om de kandidaat naar ander passend werk te bemiddelen. Na een kennismaking kan het re-integratieplan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Actief zoeken naar vacatures. De kandidaat wordt gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar vacatures.
 • Jobhunting. De arbeidsmakelaar ondersteunt en prikkelt de kandidaat door middel van het doorsturen van passende vacatures en het voorstellen van de kandidaat bij andere organisaties.
 • Jobport. Ons online vacaturebank Jobport is voor jobhunting onmisbaar. Deze online vacature- en netwerkbank maakt het mogelijk om in alle online beschikbare vacatures te zoeken.
 • Actief solliciteren en netwerken. Naast wekelijkse sollicitaties wordt zowel het netwerk van de kandidaat als die van de arbeidsmakelaar ingezet voor het vinden van nieuwe arbeidsmogelijkheden. Diverse workshops kunnen parallel gevolgd worden door de kandidaat om zijn sollicitatie-en presentatie vaardigheden te versterken.

Modulaire diensten

Participatie interventie

Participatie interventie is gericht op het ondersteunen van de kandidaat bij het verwerken van en omgaan met belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van die belemmeringen. De negatieve persoonlijke emoties kunnen o.a. betrekking hebben op gevoelens van onbegrip, statusverlies, falen en tekortschieten. In dit soort situaties kan tevens sprake zijn van problematiek op andere leefgebieden, zoals sociaal functioneren en dagbesteding. Vaak verkeerd een kandidaat in een sociaal isolement. Het doel van deze interventie is dat de kandidaat zodanig wordt geactiveerd, dat hij deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis. De kandidaat is in staat om zelfstandig activiteiten binnen en buiten zijn eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden.

Bevorderen maatschappelijke deelname

Het doel is om kandidaten met een grote afstand tot de maatschappij te begeleiden zodat zij deel kunnen gaan nemen aan Werkfit en/of Naar werk re-integratieactiviteiten. Een onderdeel is de fysieke en psychische weerbaarheid van de kandidaat verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, en de eerste voorzichtige opbouw van de fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk.

Begeleiding bij scholing

Kandidaten worden in meerdere sessies ondersteund bij het uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden (w.o. huiswerkbegeleiding) die verband houden met de door de kandidaat gevolgde scholing. Tijdens deze sessies wordt de kandidaat gecoached en empowered om de scholing te (blijven) volgen en succesvol af te ronden. Het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen van focus is hier een onderdeel van.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan Amplooi waardoor de mogelijkheden voor u aanzienlijk groter zijn. De arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en uw medewerker kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi.

Vergroot de baankansen

Deze baankansen zijn inzichtelijk voor uw medewerker in ons online vacatureportaal Jobport. Dit verhoogt de kans op het vinden van een nieuwe baan aanzienlijk. De voordelen van ons Mobiliteitscentrum in combinatie met Jobport zijn:

 • Vacature zoekmachine met een digitaal overzicht in alle (sollicitatie)activiteiten;
 • Exclusief aan Amplooi verbonden uitstroombedrijven en -mogelijkheden zoals werkervaringsplekken, leer-, werkplekken en vacatures;
 • Bedrijven zoekmachine voor oriënteren, netwerken en open solliciteren naar exclusieve uitstroommogelijkheden;
 • Beroepenoriëntatie: gestructureerd beroepen verkennen met daarbij de arbeidsmarkt trends (stijgende of dalende vraag) en beroepen video’s;
 • Persoonlijk loopbaanprofiel op basis van ervaring, kwaliteiten, interesses en belastbaarheid, die u zelf beheert;
 • Vertaling FML naar minimaal 800 beroepen voor de top 5 matches, een verschillende analyse met arbeidsmarktperspectief;
 • Exclusieve loopbaantesten en e-learnings.

Waarom kiezen voor Amplooi?

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van een werknemer. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts.

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw kandidaats en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.
 • Snelheid is belangrijk. Binnen 24 uur is er contact en binnen 5 werkdagen is er een intakegesprek gepland.
 • Als re-integratiebedrijf bieden wij individuele maatwerk begeleiding aan uw kandidaat bij het zoeken naar passend werk.
 • Geschikte tools voor iedere kandidaat en niveau.
 • Onze arbeidsmakelaars openen deuren bij werkgevers voor werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot betaalde uitstroom via ons unieke Mobiliteitscentrum.
 • We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Contact

Wilt u meer weten over onze UWV Mobiliteitstrajecten? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

YanaIvachtchenko-d-1238-0392

Hoe Amplooi passend werk mogelijk maakt

Wij zorgen voor inzicht in kwaliteiten en talenten. Hierdoor past het werk bij een medewerker en andersom. Zo vergroten werkgeluk én productiviteit. Dat noemen wij werken vanuit waarde.

Bekijk waar wij je bij kunnen helpen:

Gediplomeerde & gecertificeerde professionals

Optimale privacy & veiligheid van data (ISO)

Betrokken en maatschappelijk verantwoord

Snelheid staat bij ons centraal, zowel in start als opschalen.

YanaIvachtchenko

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.