Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namens het kabinet met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars nieuwe afspraken gemaakt voor verzuimende medewerkers.  MKB bedrijven ontvangen een financiële tegemoetkoming voor langdurig verzuimde medewerkers. Het proces wordt vereenvoudigd door onder andere het aanbod van een MKB Verzuim-ontzorg-verzekering, die wordt aangeboden vanaf 1 januari 2020. Na behandeling in de Tweede Kamer treden de wettelijke maatregelen op 1 januari 2021 in werking.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
Werkgevers hebben de verplichting om aan zieke werknemers twee jaar lang het loon door te betalen. Hiermee worden werkgevers geprikkeld om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen en beperken en de zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren. Werkgevers in het MKB kunnen ondersteund worden bij deze taken. Deze werkgevers hebben de behoefte om meer ontzorgd te worden bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers.

Verzuim-ontzorg-verzekering
Minister Koolmees van SZW wil daarom samen met werkgeversorganisaties en verzekeraars afspraken maken over een verzekeringsaanbod dat ontzorgt en duidelijker maakt waar kleine werkgevers aan toe zijn: een MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Dit kaderconvenant dat deze partijen sluiten geeft de algemene afspraken rond een MKB verzuim-ontzorg-verzekering weer. Intentie van een MKB verzuim-ontzorg-verzekering, waar de partijen zich hard voor maken, is de kleine werkgever te helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte, een goed en betaalbaar dienstverleningspakket aan te bieden voor die twee jaar en zodoende het (langdurig) verzuim van zijn werknemers te helpen beperken.

Wat de nieuwe regels en afspraken zijn, is te lezen in het document hiernaast.