Amplooi Blogs

Alle blogs
  • Alle blogs
  • Arbeidsmobiliteit
  • Talentmanagement
  • Werkvermogen

Een wendbare organisatie door wendbare medewerkers

Organisaties opereren tegenwoordig met toenemende mate in een dynamische arbeidsmarkt. Hoe zorg je ervoor dat je werknemers wendbaar zijn en meebewegen met deze veranderingen?

Verder lezen

De succesfactoren voor een re-integratie in de zorg

Veel zorgprofessionals zitten langdurig thuis, terwijl de kosten en de personeelstekorten alsmaar verder oplopen. In de praktijk blijkt re-integratie vaak ingewikkeld, ook in het tweede spoor. Hoe vergroot je de succeskansen?

Verder lezen

Op vakantie gaan tijdens re-integratie

Werknemers die langdurig ziek zijn en in een re-integratietraject zitten, behouden recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet zieke werknemers. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Verder lezen

Loonwaardeonderzoek tijdens re-integratie loont

Met een loonwaardeonderzoek meet je de loonwaarde van een werknemer die door ziekte niet meer alle taken kan uitvoeren. Tijdens een re-integratietraject levert dit voordeel op voor zowel de werkgever, de werknemer als het team.

Verder lezen

Re-integratie in het tweede spoor, wat kan ik verwachten?

Wanneer jij door ziekte langdurig niet in staat bent om jouw huidige functie uit te voeren wordt een Spoor 2 re-integratietraject opgestart. Wellicht ben jij nog niet helemaal bekend met deze term. Lees hier hoe Spoor 2 jouw helpt.

Verder lezen

Vijf tips die je helpen controle te houden over een 2e spoortraject

Een zieke medewerker kan niet terug naar eigen werk en er is geen alternatief beschikbaar. Dan schrijft de Wet Verbetering Poortwachter voor dat er een 2e spoortraject inzet moet worden. In de praktijk is dit lang niet altijd zo eenvoudig.

Verder lezen