Blog

Interventies inzetten bij verzuim: hoe werkt dit?

16 januari 2023

Wanneer er bij een werknemer sprake is van verzuim, is het als werkgever verstandig om een interventie in te zetten. Dit is een goede manier om langer verzuim te voorkomen en te zorgen dat de situatie van de werknemer niet verslechterd. Bepaalde interventies zijn bij een ziekmelding verplicht vanuit de Wet verbetering Poortwachter, maar er zijn ook andere opties die veel kunnen opleveren. In dit artikel vertellen we je meer over de verschillende mogelijkheden en laten we je zien hoe interventies bijdragen aan een succesvolle re-integratie.

Wat is een interventie precies?

Laten we beginnen met wat we precies verstaan onder een interventie. Dit is een handeling die wordt ingezet om een bepaald doel te bereiken. In het geval van werkverzuim wordt dit vaak gedaan door de tussenkomst van een derde partij, in dit geval tussen de werkgever en werknemer. Deze partij helpt en begeleidt de werknemer en probeert te voorkomen dat de situatie verslechterd en het verzuim lang duurt. Welke interventie wordt gekozen, is afhankelijk van de situatie en behoefte van de werknemer en/of werkgever.

Verschillende interventies bij verzuim

Er zijn veel verschillende soorten interventies bij verzuim. Welke interventie het beste past, is afhankelijk van de situatie en de behoefte van de medewerker. Een interventie die in elk re-integratietraject voorkomt, is de inzet van een bedrijfsarts. Deze bepaalt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid, helpt om de re-integratie vorm te geven en stelt wettelijke documenten op. Adviseert de bedrijfsarts een bepaalde interventie, zoals bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig onderzoek? Dan is het verstandig om dit advies op te volgen. Anders is de kans op een loonsanctie groot. Onderstaand vind je een overzicht van de verschillende interventies. Hierbij maken we een onderscheid tussen interventies in het eerste ziektejaar en in het tweede ziektejaar.

Mogelijke interventies bij verzuim van een werknemer

Interventies in het eerste ziektejaar
De interventies in het eerste ziektejaar zijn gericht op het laten terugkeren van de medewerker in het eigen werk, wel of niet aangepast, of ander werk binnen de huidige organisatie. Mogelijke interventies zijn:

 • Inzetten van een perspectieftraject, om in een vroeg stadium van het verzuim de mogelijkheden voor terugkeer naar werk te verkennen.
 • Inschakelen van een arbeidsdeskundige, die beoordeelt of en hoe de werknemer kan terugkeren naar het werk.
 • Inschakelen van een bedrijfsmaatschappelijk werker, die helpt om verzuim te voorkomen.
 • Een psychologische interventie of coaching bij psychische klachten bijv. door een psycholoog.
 • Een fysieke interventie of coaching bij fysieke klachten bijv. door een arbo-coördinator.
 • Inzet van een werkervaringsplek om binnen een rustige en veilige omgeving uren en belastbaarheid op te bouwen, bijvoorbeeld middels een ZW-activeringstraject
 • Inschakelen van schuldhulpverlening en maatschappelijk werk.
 • Inschakelen van een casemanager verzuim, die het re-integratieproces begeleidt. 
 • Starten van een revalidatietraject na een ziekte, ongeval of chronische aandoening.
 • Starten van een trainingstraject op de werkvloer, om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen.
 • Aanpassingen aan de werkplek om deze (weer) geschikt te maken 
 • Het inzetten van een loonwaarde onderzoek, voor een helder en objectief advies over een passend salaris bij een aangepaste functie of veranderde arbeidsprestatie. 

Interventies in het tweede ziektejaar
Als een medewerker langdurig ziek is en er geen passende mogelijkheden zijn binnen de huidige organisatie, is het tijd om op zoek te gaan naar ander werk bij een andere werkgever. Mogelijke interventies zijn:

 • Starten van een haalbaarheidsonderzoek, die in kaart brengt wat de kansen en uitdagingen van de werknemer zijn.
 • Begeleiding naar ander werk met behulp van een Spoor 2 re-integratietraject
 • Inzetten van mediation, voor conflictbemiddeling tussen de werkgever en werknemer.
 • Opleidingen en trainingen
 • Begeleiding van de beëindiging van het arbeidscontract of naar nieuw werk (outplacement)

Is een medewerker verplicht om mee te werken aan interventies?

Wanneer de bedrijfsarts de werkgever heeft geadviseerd om een interventie in te zetten en deze daarmee akkoord gaat, is de medewerker verplicht om hieraan mee te werken. Wil de medewerker dit niet? Dan heeft de werkgever het recht om geen loon meer uit te betalen. De medewerker kan in deze situatie wel een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het UWV bepaalt vervolgens of de specifieke interventie wel of niet zinvol is en moet worden ingezet. Het doorbetalen van het loon hangt dan dus af van de beslissing van het UWV. 

Wie betaalt een interventie?

De kosten van interventies kunnen flink oplopen. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker. De werkgever draagt dus de kosten voor de wettelijk verplichte en geadviseerde interventies. In sommige gevallen is de werkgever verzekerd voor bepaalde interventies. Ook is het verstandig dat de werknemer checkt of zijn of haar zorgverzekeraar specifieke interventies vergoed. De kosten voor interventies kunnen flink oplopen. Het is belangrijk om goed uit te zoeken of er verzekeringen en/of subsidies gelden.

Voorkomen is beter dan genezen

Ondanks dat er veel verschillende interventies kunnen worden ingezet als een medewerker uitvalt, is het natuurlijk altijd nog beter om deze situatie te voorkomen. Als werkgever kun je verschillende dingen doen ter preventie van verzuim. Allereerst is het als werkgever verstandig om een goed beeld te krijgen van de mate en het soort verzuim binnen de organisatie. Is er sprake geweest van veel verzuim? Duurde dit meestal kort of lang en wat waren de oorzaken? Door dit in kaart te brengen, kun je beter bepalen welke maatregelen je tegen preventie kunt inzetten. 

Ga daarnaast in gesprek met medewerkers over dit onderwerp. Wees nieuwsgierig en maak het bespreekbaar. Door het er met elkaar over te hebben, wordt het onderdeel van de bedrijfscultuur en zullen mensen eerder aan de bel trekken. Ook zullen ze hierdoor beter op elkaar letten en zich bewuster worden van wat een gezonde werkomgeving is.

Heb je een vraag over interventies?

Heb je een vraag over interventies bij verzuim en/of het voorkomen van verzuim? Of wil je graag hulp bij de re-integratie van medewerkers of omgang met verzuim? Neem dan even contact met ons op.

Ontvang onze nieuwsbrief

Inge Groenenstein

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.