Arbeidsdeskundig onderzoek

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek brengen we in kaart wat er nodig is om weer aan de slag te gaan na verzuim.

Arbeidsdeskundig onderzoek Inzicht in mogelijkheden

Wanneer een medewerker tien tot elf maanden verzuimt, is het tijd om een arbeidsdeskundig onderzoek op te starten. Dit kan ook eerder wanneer eerder blijkt dat een medewerker niet terug kan keren naar het eigen werk. Onze arbeidsdeskundige gaat het gesprek aan met zowel de werkgever als de medewerker. Door goed en objectief te kijken naar wat de medewerker nodig heeft, ontdekken we samen de mogelijkheden. In het onderzoek nemen we de organisatie, de functie, de werkplek en het rapport van de bedrijfsarts mee. Zo ontstaat er een duidelijk en compleet beeld van de situatie. Zijn er aanpassingen mogelijk in het werk of de werkplek? Is het inzetten een Spoor 2 traject noodzakelijk? Het arbeidsdeskundige onderzoek geeft inzicht in de te nemen stappen om de re-integratie van een medewerker tot een succes te maken.

Inhoud van het traject

Lees hieronder hoe een arbeidsdeskundig onderzoek er voor u uitziet. 

Dossieronderzoek

Het onderzoek start met een dossieronderzoek. Daarvoor vragen we u vooraf de benodigde documenten aan te leveren. De arbeidsdeskundige neemt deze documenten grondig door. Denk hierbij onder andere de door de bedrijfsarts opgestelde de belastbaarheidsomschrijving. Vervolgens verdiepen we ons in de afdeling, functie en taken van uw medewerker. Ook bestuderen we de omschrijving van uw organisatie en de verschillende functies binnen het bedrijf. Tot slot bekijken we de re-integratievisie van zowel u als uw medewerker. Wanneer het dossieronderzoek daar aanleiding toe geeft, brengt de arbeidsdeskundige ook een bezoek aan de werkplek van uw medewerker.

Gesprek met u, de werkgever

Na het dossieronderzoek gaat de arbeidsdeskundige met u in gesprek. We bespreken welke stappen er al zijn gezet in de re-integratie en stellen verdiepende vragen op de aangeleverde stukken. Ook uw visie op de re-integratie bespreken we uitgebreid. Samen onderzoeken we de mogelijkheden. Kan uw medewerker terug naar het eigen werk? Is het werk passend te maken? Of zijn er andere mogelijkheden? De input uit het gesprek zorgt ervoor dat we een compleet beeld krijgen van de situatie en benodigde vervolgstappen.

Gesprek met uw medewerker

Vervolgens gaan we het gesprek aan met uw medewerker. We nemen de tijd om rustig uit te leggen wat de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft en wat dit voor uw medewerker betekent. Uw medewerker krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te doen. Zo krijgen we een nog scherper beeld van de situatie. Ook de re-integratievisie van de medewerker bespreken we uitgebreid. Uw medewerker wordt op een positieve manier gemotiveerd om te reflecteren en goed te kijken naar de situatie en mogelijkheden. De arbeidsdeskundige legt uit wat zijn of haar advies is en welke vervolgstappen hierbij horen.    

Driegesprek

Dan is het tijd voor een driegesprek. Tijdens dit gesprek haalt de arbeidsdeskundige terug wat er met u en uw medewerker in de voorgaande gesprekken is besproken. Vervolgens trekken we conclusies en geeft de arbeidsdeskundige advies over de te nemen stappen in de re-integratie. Het doel van het driegesprek is “alle neuzen dezelfde kant op krijgen”. Dit zorgt ervoor dat de vervolgstappen in de re-integratie effectief en doelgericht worden ingezet.

Eindrapportage

De arbeidsdeskundige sluit het onderzoek af met een zorgvuldig opgebouwd rapport dat inzicht geeft in de mogelijkheden voor de re-integratie van uw medewerker. Het rapport bevat een concreet advies over activiteiten die u en uw medewerker kunnen ondernemen om de re-integratie effectief vorm te geven. Ook geeft het rapport inzicht in wat u moet doen om te blijven voldoen aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. Het geeft een solide basis voor verdere stappen. 

Dossieronderzoek

Het onderzoek start met een dossieronderzoek. We vragen jouw werkgever ter voorbereiding een aantal document aan te leveren. Ook ontvangen we graag van jou jouw visie op de re-integratie en je CV. De arbeidsdeskundige leest de aangeleverde documenten aandachtig door. We verdiepen ons in de afdeling waar je werkt, de functie en jouw taken. Daarnaast bestuderen we de organisatie waar je werkt en de verschillende functies binnen het bedrijf. Verder bekijken we de door de bedrijfsarts opgestelde de belastbaarheidsomschrijving. Natuurlijk nemen we ook de re-integratievisie van jou en jouw werkgever grondig door. Wanneer het dossieronderzoek daar aanleiding toe geeft, brengt de arbeidsdeskundige ook een bezoek aan jouw werkplek. Dit om bijvoorbeeld te beoordelen of aanpassingen mogelijk zijn.

Gesprek met de werkgever

Na het dossieronderzoek gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met jouw werkgever. We bespreken welke stappen er al zijn gezet in de re-integratie en stellen verdiepende vragen op de aangeleverde stukken. We bespreken de visie van je werkgever op jouw re-integratie en samen onderzoeken we de mogelijkheden. Kan de medewerker terug naar het eigen werk? Is het werk passend te maken? Of zijn er andere mogelijkheden? De input uit het gesprek zorgt ervoor dat we een compleet beeld krijgen van de situatie en benodigde vervolgstappen.

Gesprek met jou, de medewerker

Vervolgens gaan we het gesprek aan met jou. We nemen de tijd om rustig uit te leggen wat de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft en wat dit voor jou betekent. Je krijgt de ruimte om jouw verhaal te doen. Zo krijgen we een scherp beeld van de situatie. Ook jouw re-integratievisie bespreken we uitgebreid. We motiveren je op een positieve manier om te reflecteren en samen met ons goed te kijken naar de situatie en mogelijkheden. We leggen je uit wat ons advies is en welke vervolgstappen hierbij horen.

Driegesprek

Dan is het tijd voor het driegesprek. Tijdens dit gesprek haalt de arbeidsdeskundige terug wat er in de voorgaande gesprekken is besproken. Vervolgens trekken we conclusies en geeft de arbeidsdeskundige advies over de te nemen stappen in de re-integratie. Het doel van het driegesprek is “alle neuzen dezelfde kant op krijgen”. Zo kunnen we de vervolgstappen in jouw re-integratie zo effectief mogelijk inzetten.

Eindrapportage

De arbeidsdeskundige sluit het onderzoek af met een zorgvuldig opgebouwd rapport dat inzicht geeft in de mogelijkheden voor jouw re-integratie. In het rapport staat concreet omschreven welke stappen jij en jouw werkgever kunnen zetten om de re-integratie effectief vorm te geven. Het rapport geeft een goede basis voor volgende stappen. 

Zo maken we van het traject een succes

We pakken onze trajecten gestructureerd aan. Bekijk hier hoe we zorgen voor mooie resultaten.

Snelle start van het traject

Snelle start van het traject

Binnen 24 uur na aanmelding nemen we contact op. Binnen vijf werkdagen plannen we het intakegesprek met u in.

Heldere communicatie

Heldere communicatie

Communicatie is van cruciaal belang voor succesvolle trajecten. We communiceren helder over verwachtingen en voortgang. Tussentijds zijn we goed bereikbaar en staan we klaar voor vragen en advies op maat.

Altijd in de buurt

Altijd in de buurt

Ons team werkt vanuit verschillende locaties verspreid over heel Nederland. Zo bieden wij landelijke dekking en garanderen we kennis van de lokale arbeidsmarkt.

Kwaliteit bewaken

Kwaliteit bewaken

Gedurende het traject bewaken we de klanttevredenheid. Daarnaast vragen we na afloop om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Met deze input blijven wij ons verbeteren en borgen we onze kwaliteit.

Binnen 24 uur contact

Snelle start van het traject

Altijd in de buurt

Onafhankelijk advies

Vraag een offerte aan

Wij maken werken vanuit waarde mogelijk

Wij zijn Amplooi en expert in de begeleiding en ontwikkeling van personeel. Dat doen wij met onze werkvermogen, arbeidsmobiliteit en talentmanagement dienstverlening. Zo zorgen we voor het in kaart brengen en benutten van kwaliteiten en het ontwikkelen van talenten. Hierdoor past het werk bij de medewerker en vergroten we werkgeluk én productiviteit. Dat noemen wij werken vanuit waarde.

  • Durf te doen

    Wij geloven dat door te doen en te experimenteren de mooiste inzichten ontstaan. Iets nieuws doen is vaak spannend. Daarvoor moet je durven. Begeleiden in het durven doen, is onze specialiteit. Door te luisteren, doorgronden, motiveren en activeren werken we aan een leven lang werkgeluk. 

  • Oplossingsgerichte methodiek

    Wij werken vanuit de wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek “oplossingsgericht coachen”. We dragen geen kant en klare oplossingen aan, maar doen aanspraak op het oplossend vermogen van een medewerker. Zo zetten wij deze in zijn of haar kracht en zorgen we voor duurzame oplossingen. 

  • Veilig en professioneel

    Wij garanderen optimale privacy en veiligheid van data en zijn ISO 27001 en 9001 gecertificeerd. Onze professionals zijn gediplomeerd en gecertificeerd en bieden effectieve begeleiding met geschikte tools voor iedere situatie. 

Aangenaam, wij zijn ADEA

Het onafhankelijke label waar vanuit de arbeidsdeskundigen van Amplooi werken.

Over ADEA

De arbeidsdeskundigen van Amplooi werken vanuit het onafhankelijke label ADEA. Zij geven advies, op basis van de belastbaarheid van een medewerker, over de te nemen stappen in de re-integratie. De werkterreinen van ADEA en Amplooi liggen in elkaars verlengde. Amplooi en ADEA werken vanuit dezelfde waarden en kwaliteitsstandaarden. Zo gebruiken beide bijvoorbeeld oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Doordat de werkwijzen op elkaar aansluiten, zorgen we voor een soepele overgang tussen de verschillende activiteiten. Ook tijdens de trajecten weten de collega’s elkaar makkelijk te vinden voor overleg en advies. Zo zorgen we voor professionele, complete dienstverlening en de best mogelijke begeleiding.

Onze ervaren arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundig onderzoek Ervaringen

Susanne HR-manager

De uitvoering van onze arbeidsdeskundige onderzoeken leggen we graag bij Amplooi neer. De arbeidsdeskundigen verdiepen zich goed in onze organisatie en leggen duidelijk uit wat wij als organisatie van hen kunnen verwachten. Ze voeren de gesprekken met onze medewerkers helder en compassievol. Zo helpen ze ons verder in het re-integratieproces. Ik beveel Amplooi zeker aan.

Stefan Medewerker

Eind maart heeft Amplooi op een zeer gestructureerde manier onderzocht wat mijn werk-mogelijkheden zijn nu ik te maken heb met een chronische ziekte. Het gesprek waarin mijn mogelijkheden zijn besproken, evenals de opzet van de gesprekken, heb ik als zeer prettig ervaren. To-the-point, heldere, herkenbare analyse, met oog voor de emotionele gevolgen van de beperkingen.

Anouk HR-manager

Voor mij als leidinggevende was dit de eerste casus verzuim waarbij een arbeidsdeskundige te pas kwam. Aan het begin van het gesprek heeft de arbeidsdeskundige daar heel goed op ingespeeld en extra informatie gegeven waar ik dit nodig had. Het gesprek als zeer prettig ervaren. Oprecht geïnteresseerd en een uitgebreid adviesrapport. Kortom, een erg prettige ervaring gehad!

Lisa Medewerker

Toen mijn werkgever mij vertelde dat we een arbeidsdeskundig onderzoek gingen doen, vond ik dat best spannend. Door een vervelend ongeluk kan ik mijn werk op de kinderopvang niet meer doen. Ik dacht dat er voor mij niet zo veel mogelijkheden waren. Na het gesprek met de arbeidsdeskundige voelde ik mij opgelucht. Er waren nog genoeg opties waar ik nog nooit aan had gedacht. De arbeidsdeskundige luisterde goed en ik voelde mij gehoord en gesteund.

Bianca Leidinggevende

Wat ik erg belangrijk vind is heldere en duidelijke communicatie. Je geeft de  begeleiding van medewerkers deels uit handen en wilt dus graag weten hoe het reilt en zeilt. Het is erg fijn dat Amplooi je hoogte houdt en je altijd even kunt bellen om te overleggen.

Amplooi TalentLabs

TalentLab: Hoe sta jij in je kracht?

Bevlogen medewerkers die werken in een gezonde organisatie met weinig verloop van personeel. Dat wil elke werkgever wel! Maar wat is het recept voor werkgeluk? Voor elke medewerker is dit recept uniek. Om jouw medewerker aan boord te houden is het belangrijk te weten wat zijn of haar talenten en drijfveren zijn. Waar liggen ontwikkelmogelijkheden? En hoe zorg je ervoor dat jouw medewerker echt in zijn of haar kracht staat?

Prijs: €1.499,-
Soort: Hybride (online of fysiek)
Groepsgrootte: In overleg, van compacte teams tot aan gehele afdelingen.

Verder lezen about TalentLab: Hoe sta jij in je kracht?

TalentLab: Inclusief werven

Vervul vacatures die maanden openstaan én draag bij aan kansengelijkheid en diversiteit op de arbeidsmarkt. Benut onbenut talent door vaker te kiezen voor de minder voor de hand liggende optie en uit een andere vijver te vissen. Durf te kiezen voor een ‘out of the box’ optie en weet om welke manieren jij je als werkgever kunt laten ondersteunen en je financiële risico’s beperkt en zakelijk profiteert van inclusief werkgeverschap.

Prijs: €1.495,-
Soort: Hybride (online of fysiek)
Groepsgrootte: In overleg, van compacte teams tot aan gehele afdelingen.

Verder lezen about TalentLab: Inclusief werven

TalentLab: Eigenaarschap

Vergroot als werkgever eigenaarschap bij je medewerkers, als het gaat om taken, verantwoordelijkheden en hun eigen loopbaan. Ken de randvoorwaarden voor het tonen van eigenaarschap en weet welke positieve invloed jij hierop kunt uitoefenen. Begrijp de theorie achter eigenaarschap en krijg tijdens deze workshop praktische tips waar jij direct mee uit de voeten kunt. Op naar een wendbaar team dat vanuit eigenaarschap een gezamenlijk doel bereikt!

Prijs: €1.495,-
Soort: Hybride (online of fysiek)
Groepsgrootte: In overleg, van compacte teams tot aan gehele afdelingen.

Verder lezen about TalentLab: Eigenaarschap
Laura-Eijkelboom

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.