Alles is nieuw. U moet aan de werknemers wennen, de werknemers moeten aan u wennen. U bent hun nieuwe aanspreekpunt, een deel van hun carrière ligt in uw handen. Maar hoe begint u met luisteren naar deze werknemers? En hoe zorgt u ervoor dat u niet alleen luistert, maar hier ook iets mee doet?

Amplooi heeft daar een model voor bedacht. Via een stappenplan adviseert Amplooi u om tot de eerste oplossingen te komen voor de problemen (of kansen) die de werknemers op dit moment hebben. Laten we ze samen stap voor stap doorlopen.

Infographic Stappenplan nieuwe HR managers1. FOCUS
De eerste stap is om te focussen. De hulpvragen in het model helpen u om goed te kijken wat er speelt. Wat er gaande is onder de werknemers. Kijk goed om u heen, luister naar de verschillende geluiden die de werknemers maken. Voelt u wrijving of is er juist veel enthousiasme over een bepaald onderwerp? Overal zijn kansen voor de werknemers om te groeien. Door een onderwerp te kiezen, maakt u een concrete stap in de goede richting, naar een oplossing.
Voorbeeld: U merkt dat een werknemer niet gelukkig is in zijn huidige positie. Uw focuspunt wordt om deze werknemer weer werkgelukkig te maken.

2. METEN
Nu het onderwerp bepaald is, is het van belang dat u noteert wat u precies wilt weten. Wilt u cijfers over de tevredenheid van de werknemers, of wilt u meningen over een gekozen onderwerp?
De informatie die u wilt hebben, moet wel in een vorm komen waarmee u iets kan. Wilt u dat de tevredenheid onder de werknemers verhoogd wordt, moet u wel een getal hebben om mee te beginnen, een nulmeting. Wilt u juist inspelen op wensen? Dan moet u deze wensen wel weten en heeft u niets aan cijfers.
Voorbeeld: Van uw werknemer wilt u graag weten waarom hij niet gelukkig is in zijn werk. U gaat in dit geval vragen naar zijn beweegredenen en meningen.

3. INZICHT
De data is gemeten, de informatie is gevonden. Bekijk of u deze informatie kunt koppelen met eventueel eerder gemaakte hypotheses of verwachtingen. Maar kijk vooral hoe deze informatie uw werknemers verder gaat helpen.
U hebt nu een tevredenheidscijfer, maar hoe gaat u deze verhogen? Of u hebt nu de wensen, maar hoe gaat u voldoen aan deze wensen? Bedenk en schrijf een plan om deze gegevens te beïnvloeden, om ze te gebruiken.
Voorbeeld: Uw ongelukkige werknemer geeft tijdens de meting aan dat hij zijn werk niet meer uitdagend vindt en het werk saai vindt. Dit geeft u het inzicht dat er iets voor deze werknemer moet veranderen, maar het werk kan niet leuker gemaakt worden.

4. ACTIE
Het plan is bedacht, u weet hoe u de informatie die u heeft gevonden, gaat verbeteren/veranderen. Wat zijn de eerste stappen die u gaat doen? Wat heeft u hiervoor nodig?
Het plan, welke u in de vorige stap hebt geschreven, gaat u nu uitvoeren. Dit plan uitvoeren levert uiteindelijk voor iedereen het beste op!
Voorbeeld: U biedt uw werknemer een Mobiliteitsprogramma loopbaancoaching aan om zijn werkgeluk terug te vinden. Na dit traject komt naar voren dat hij in een andere functie zijn geluk weer heeft gevonden en weer gemotiveerd aan het werk kan. Dit is het beste voor de werknemer, maar ook voor het team waarmee de werknemer in contact stond. Iedereen kan nu gemotiveerder aan de slag!

Met dit model kan u de eerste stappen als nieuwe HR manager gaan maken. En natuurlijk helpt Amplooi u daar graag bij om zo het beste uit uw werknemers te halen!