Amplooi - experts in arbeidsmobiliteit

Re-integratie ZW Activering

Heeft u een medewerker die aan het re-integreren is binnen Spoor 1 of Spoor 2? Kan uw medewerker opbouwen in de belastbaarheid maar niet in het eigen werk? Zet dan ZW activering van Amplooi in! Amplooi biedt een veilige omgeving waar de kandidaat kan werken aan het vergroten van de belastbaarheid waardoor duurzaam terugkeren in eigen werk of uitstroom in betaalde arbeid versneld wordt. Met het mobiliteitsprogramma ZW activering van Amplooi werkt de medewerker aan zelfontplooiing door onder professionele begeleiding te doen en te ervaren!

In ZW activering staat het vergroten of het in de praktijk toetsen van de belastbaarheid centraal. Hierbij wordt uw medewerker gemotiveerd en leert uw medewerker omgaan met beperkingen vanuit de praktijk. Zelfredzaamheid en eigen regie wordt op de werkvloer gestimuleerd, wat bijdraagt aan snelle en duurzame werkhervatting in betaalde arbeid. Dit voorkomt dat er een onnodig groot gat ontstaat tussen de verzuimende medewerker en de arbeidsmarkt doordat de medewerker onderdeel blijft van het arbeidsproces!

Wat levert het op?

Amplooi activeert de kandidaten al binnen 3 weken na aanmelding in een passende werkplek. We werken naar een oplossing toe waarin werknemersvaardigheden, het leren omgaan met mogelijke beperkingen, maar vooral het laten ervaren dat er nog voldoende mogelijk is centraal staan.

Het doel is de kandidaat inzichten en ervaringen te bieden, waardoor deze de eigen regie in het traject weet te pakken. Binnen 3 maanden dient de kandidaat op volledige belastbaarheid te zitten, tenzij de bedrijfsarts anders aangeeft.

Samengevat:

  • Direct benutten van de mogelijkheden en het gat met de arbeidsmarkt niet onnodig groter maken
  • Positieve ervaringen vanuit de praktijk, ervaren dat je van waarde bent en welke mogelijkheden je nog hebt.

Kansen op duurzame werkhervatting in eigen dan wel een andere (externe) functie wordt aanzienlijk vergroot!

Het Mobiliteitsprogramma ZW Activering beslaat een periode van 3 maanden en bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

  • Het intakegesprek met de medewerker;
  • Het organiseren van een werk(ritme)plek;
  • Professionele begeleiding van de urenopbouw en werknemersvaardigheden in de nieuwe situatie.

De werk(ritme)plek is een onbetaalde werkervaringsplaats, waar er volgens het opbouwschema van de bedrijfsarts wordt toegewerkt naar tenminste 65% van de oorspronkelijke contracturen. Tussentijds wordt de voortgang gevolgd en gerapporteerd aan de opdrachtgever.

Ons aanbod

Amplooi biedt daadkrachtige ondersteuning en verbetert de mobiliteit van een medewerker. Wij bieden een oplossingsgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door de beste Mobiliteitsexperts en Arbeidsmakelaars. Onze resultaten spreken voor zich:

  • Medewerkers beoordelen het Mobiliteitsprogramma met een tevredenheidscijfer van 8,0.
  • Klanttevredenheid van 7,8 over het afgeronde Mobiliteitsprogramma.
  • Binnen 24 uur contact en een ingepland intakegesprek, binnen 5 werkdagen een intakegesprek en binnen 2 weken een intakerapport.

Doelstelling

Niet praten over werk en waarden, maar ervaren dat je van waarde bent!

In het eerste ziektejaar

Opbouw in een duurzame plaatsing naar de toekomst toe, van belastbaarheid naar minimaal 65% van de loonwaarde. Waardoor er in het 1e jaar een herstelmelding kan worden gegeven op het laatst verrichte werk en kandidaat aan werkhervatting kan gaan doen buiten de huidige organisatie.

In de meeste gevallen zal de bedrijfsarts bij het naderen van de 65% belastbaarheid in zijn verslag al een hersteldatum aangeven waarbij de opdrachtgever met de rapportage van de bedrijfsarts de kandidaat beter kan melden bij het UWV.

In het 2e ziektejaar

Indien het niet mogelijk blijkt om het werkritme op te bouwen binnen 3 maanden, dan kan het Mobiliteitsprogramma ZW Activering gecontinueerd worden als een Mobiliteitsprogramma binnen Spoor 2.

In het Mobiliteitsprogramma ZW Activering wordt in 75% van het totaal aantal trajecten middels een Werkervaringsplek een urenopbouw van meer dan 65% gerealiseerd. Hiermee kan de medewerker beter gemeld worden of er is sprake van duurzame werkhervatting in eigen dan wel externe duurzame arbeid.

Durf te doen samen met Amplooi

Wat ons kenmerkt is dat we niet onnodig lang stil blijven staan bij het verleden. Met onze oplossingsgerichte methodiek zorgen we voor een arbeidsmarkt waarin er plek is voor iedereen. We activeren zowel werkgevers als werknemers om te durven te doen en samen naar de beste oplossing toe te werken.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan Amplooi waardoor de mogelijkheden voor uw medewerker aanzienlijk groter zijn. De arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en uw medewerker kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi. Daarnaast worden de baankansen van uw medewerker vergroot door middel van ons online loopbaanportaal Jobport. Zo gaan we opzoek naar mogelijkheden en oplossingen!

Contact

Wilt u meer weten over ZW Activering? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Bel nu

Offerte aanvragen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.