Blog

Loonwaardeonderzoek tijdens re-integratie loont

14 juni 2021

Met een loonwaardebepaling of -onderzoek meet je de loonwaarde van werknemers die door ziekte niet meer alle taken kunnen uitvoeren ten opzichte van werknemers die geen arbeidsbeperking hebben. Handig als je loondispensatie of loonkostensubsidie wil aanvragen, bijvoorbeeld voor Wajongers of wsw’ers. Maar ook tijdens een re-integratietraject kan loonwaardebepaling veel voordeel opleveren. Voor de werkgever, de werknemer én het team. Hoe zit dat?

Hoe werkt een loonwaardebepaling?

Stel, je hebt een uitstekende directiesecretaresse die doof wordt. Zij kan geen notulen meer maken bij vergaderingen, maar wel aantekeningen van een ander uitwerken en afspraken maken per mail. Een ander voorbeeld: een leerkracht met een lange staat van dienst heeft na een herseninfarct moeite om nieuwe dingen te leren. Zelfstandig een klas draaien is er niet meer bij, maar met wat sturing kan hij wel als onderwijsassistent aan de slag. Juist in dit soort situaties, waarin een gewaardeerde medewerker niet meer alle taken kan uitvoeren, biedt loonwaardebepaling toegevoegde waarde. Niet om te bepalen wat iemand nog kan, maar om het gesprek aan te gaan over hoe je samen verdergaat. Ook ná die 104 weken waarover de Wet verbetering poortwachter gaat.

Een loonwaardebepaling of -onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd loonwaarde-expert. Deze doorloopt met de medewerker en met de werkgever of leidinggevende een uitgebreide vragenlijst. Dat levert een grote hoeveelheid meetbare gegevens op over het werktempo van de medewerker, de kwaliteit van diens werk en de inzetbaarheid. Aan de hand hiervan brengt de expert systematisch in kaart in hoeverre een medewerker zijn of haar werkzaamheden nog kan uitvoeren, en welke waarde dat aangepaste werk vertegenwoordigt – ten opzichte van niet-aangepast werk. Vanaf juli 2021 gebeurt dit in het hele land volgens één en dezelfde methodiek.

Wat heb je aan een loonwaarde onderzoek bij een re-integratie?

Een loonwaardebepaling of -onderzoek is vooral zinvol wanneer medewerkers door ziekte of gebrek hun eigen werkzaamheden niet meer zo kunnen uitvoeren als ze gewend waren, maar wel aangepast werk kunnen doen. In dat geval heeft een loonwaarde-onderzoek verschillende voordelen:

Voor jou als werkgever
Je krijgt helder inzicht in welk deel van het werk een medewerker nog kan uitvoeren en welk deel niet. En welke waarde het aangepaste takenpakket vertegenwoordigt. Bij een loonwaardeverlies tot 35% heeft je medewerker geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar dan heb je wel alle reden om die medewerker te behouden voor je organisatie. Iedereen die weleens een vacature geplaatst heeft, weet hoe lastig het kan zijn om die goed ingevuld te krijgen. En nu heb je iemand van wie je weet wat je eraan hebt, die het grootste deel van de taken nog altijd kan wegzetten. Je weet ook welke taken je bij anderen moet neerleggen. En met je medewerker kan je het gesprek aan: wat hebben we nu? Wat wil je zelf? Wat kunnen we duurzaam aanbieden en wat is daarbij een reële beloning? Met het loonwaardebepaling heb je een objectieve basis om hierover tot overeenstemming te komen. Zo betaalt de investering zich vaak dubbel en dwars terug.

Voor de medewerker zelf
De beste arbeidskansen voor de medewerker liggen doorgaans toch bij de eigen, vertrouwde werkgever. Want zeker als je met een beperking opnieuw de arbeidsmarkt op moet, sta je al meteen met 1-0 achter. Voor de medewerker is een loonwaardebepaling of -onderzoek daarom óók zinvol. Aan de ene kant kan het je weer zelfvertrouwen geven: wat ik doe heeft waarde. Het kan ook helpen in het acceptatieproces van wat je misschien niet meer kan. Anderzijds kan het voelen als bedreiging, omdat er meestal sprake is van waardeverlies. Maar bedenk dat een loonwaardebepaling geen salarisadvies is; het geeft juist meer zekerheid om werk behouden dat zo goed mogelijk aansluit bij je capaciteiten.

Voor het team
Ook voor het team of de afdeling biedt het loonwaardebepaling of -onderzoek houvast, zonder dat je de uitkomsten een-op-een hoeft te delen. Maar op basis van het onderzoek is het wel makkelijker om afspraken maken binnen het team: wat kun je van je collega die met een aangepast werkpakket weer aan het werk gaat, vragen? Hoe ga je de taken verdelen die deze collega niet meer kan uitvoeren? Hoe ga je samenwerken? Zo kweek je begrip in het team voor de nieuwe situatie en help je medewerkers die re-integreren opnieuw hun draai te vinden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe een loonwaardebepaling- of onderzoek precies in zijn werk gaat? Dat lees je hier op de website van ADEA. Dit is het onafhankelijke label waar vanuit onze arbeidsdeskundigen werken. Meer informatie over hoe je een loonwaarde-onderzoekeffectief inzet in je organisatie? Neem dan contact op!

Ontvang onze nieuwsbrief

Inge Groenenstein

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.