Blog

Wat is een re-integratieplan en hoe maak je deze?

16 januari 2023

Wanneer je als werkgever te maken hebt met een zieke werknemer in het bedrijf, gaat deze vaak na een bepaalde periode weer aan het werk. Voordat de werknemer weer begint, is het verstandig om samen een re-integratieplan op te stellen. Dit verkleint de kans op een terugval en geeft duidelijkheid aan beide partijen. In zo’n plan van aanpak noteer je de situatie van de werknemer, het doel van de re-integratie en de concrete stappen die genomen moeten worden om het werk te hervatten. In deze blog gaan we dieper in op hoe een re-integratieplan eruit ziet en hoe je deze kunt maken.

Reintegratieplan maken

Wat is een re-integratieplan?

Wanneer een werknemer acht weken ziek is, is het volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om een Plan van Aanpak te maken. In dit re-integratieplan maak je samen met de werknemer afspraken over zijn of haar functie. Het plan geeft duidelijkheid over welke stappen er moeten worden gezet om de functie aan te laten sluiten op de mogelijkheden en behoeften van de werknemer. In veel gevallen wordt hierbij eerst gekeken naar de opties binnen het huidige bedrijf. Mocht dit niet passend zijn voor de werknemer, dan wordt er ook gekeken naar een mogelijk nieuwe werkgever.

Zo maak je een re-integratie plan

Om jou als werkgever een eind op weg te helpen met het maken van een re-integratieplan, hebben we hieronder een stappenplan gemaakt. Door deze stappen te volgen, creëer je eenvoudig een Plan van Aanpak die goede ondersteuning biedt voor zowel de werknemer als het bedrijf.

Start met een probleemanalyse

Begin het re-integratieplan met het schetsen van de situatie. Deze analyse van het probleem is de basis van het re-integratieplan. Je kunt hiervoor een formulier downloaden van het UWV, die je kunt invullen. Op deze manier breng je duidelijk in kaart wat de huidige stand van zaken is en wat de vervolgstappen zijn. Op dit formulier staat bijvoorbeeld met hoeveel uren de werknemer weer kan beginnen met werken en wat voor type werkzaamheden dan worden verricht. Uiteraard doe je dit in overleg met de werknemer, zodat er een realistisch plan ontstaat.

Beschrijf het doel van de re-integratie

Naast het schetsen van de situatie is het belangrijk dat er in het re-integratieplan een duidelijk doel wordt gesteld. Een doel kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer weer terugkeert in de functie, maar wekelijks acht uur minder gaat werken dan voorheen. Of dat de werknemer binnen het bedrijf blijft werken, maar in een andere functie. In sommige gevallen zal het nodig zijn om meerdere doelen op te stellen in het plan.

Beschrijf concreet de stappen voor werkhervatting

Een belangrijk onderdeel van het re-integratieplan zijn de stappen die nodig zijn voor de werknemer om weer aan het werk te gaan. Beschrijf deze stappen zo concreet mogelijk. Denk hierbij aan de specifieke werkzaamheden, details over werktijden en de werkplek en wat er allemaal nodig is om het re-integratiedoel te bereiken. Splits het hoofddoel bijvoorbeeld in kleinere doelen, die je tussentijds kunt bespreken en plan evaluatiemomenten in.

Maak een tijdsplan

Tot slot is het van belang om een duidelijk tijdsplan te maken. Hierin koppel je de stappen die moeten worden gezet aan een specifieke dag of week. Op die manier zorg je ervoor dat alle stappen in de juiste volgorde worden doorlopen. Dit biedt houvast voor zowel jouzelf als de werknemer.

Het re-integratieplan bijstellen

Wanneer zowel de werkgever als werknemer akkoord zijn met de afspraken in het re-integratieplan, kun je deze ondertekenen. Het plan is dan officieel, maar het kan nog wel tussentijds bijgesteld worden. Verandert de situatie van de werknemer of zijn de doelen na een tijdje niet meer realistisch? Dan pas je het re-integratieplan aan en onderteken je deze opnieuw. Op die manier zorg je ervoor dat de werknemer weer met plezier aan het werk gaat en zijn kwaliteiten zoveel mogelijk benut. Dit komt zowel de werknemer als het bedrijf ten goede.

Wil je graag hulp bij het opstellen van je re-integratieplan?

Heb je een vraag over een re-integratieplan of de re-integratie van een of meerdere medewerkers? Neem dan even contact met ons op. Onze experts kunnen je adviseren óf helpen om dit in orde te maken!

Ontvang onze nieuwsbrief

Inge Groenenstein

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.