Blog

Investeer slim in talent

investeer-slim-in-talent

09 maart 2023

Als werkgever investeer je ongetwijfeld graag slim in jouw medewerkers, om hun talenten te versterken en jouw organisatie en personeel wendbaar te houden. Maar wat nu als de overheid jouw organisatie of medewerker hierin een financiële steun in de rug kan geven? Of nog beter, de investering grotendeels of geheel kan vergoeden? Onderstaand tref je een aantal mooie regelingen die de overheid, in het kader van duurzame inzetbaarheid, aan jou of jouw medewerkers beschikbaar stelt:

SLIM voor jouw individuele organisatie

De SLIM regeling is gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen het MKB en de landbouw-, horeca en recreatiesector en kan worden aangevraagd voor:

 • Een scholingsplan voor jouw organisatie, op basis van onderzoek naar de scholingsbehoefte binnen jouw organisatie;
 • Ondersteuning of begeleiding bij het ontwikkelen van een methode of onderneming, die jouw medewerkers stimuleert zich te blijven ontwikkelen.

De subsidie voor deze diensten kan oplopen van 60% van jouw totale investering, als je een middelgroot bedrijf bent, tot 80% als je een kleine onderneming hebt.

Je kunt ook volledige subsidie aanvragen voor:

 • Het bieden van praktijkleerplaatsen (bijvoorbeeld BBL) voor studenten die een beroepsopleiding volgen;
 • Loopbaan– of ontwikkeladviezen, bijvoorbeeld aangeboden door Amplooi.

Download hier de Menukaart SLIM  voor voorbeelden.

Voor alle diensten geldt wel een maximum van € 20.000 voor landbouwbedrijven en € 25.000 voor overige sectoren. Daarnaast geldt er per aanvraagtijdvak een subsidieplafond. Wanneer het plafond bereikt is, moet je wachten tot het volgende aanvraagtijdvak. Het plafond voor het aankomende tijdvak op 1 maart a.s. is € 15 miljoen. Je vraagt als onderneming zelf de subsidie aan via het Subsidieportaal van Uitvoering en Beleid, waar je een e-formulier invult. Goed om te weten: anders dan de voorgaande tijdvakken is het nu mogelijk om een voorschot van 50% te ontvangen over het subsidiebedrag. Dit voorschot wordt bij verlening verstrekt.

SLIM voor jouw samenwerkingsverband

Je kunt ook in een samenwerkingsverband SLIM aanvragen. De maximumbedragen en richtlijnen wijken dan als volgt af van wat hierboven staat beschreven:

 • Alleen het bieden van praktijkleerplaatsen is in een samenwerkingsverband volledig subsidiabel. Voor de overige activiteiten geldt dat 60% van de kosten wordt vergoed.
 • Het maximumbedrag is voor landbouwbedrijven € 20.000, voor visserijbedrijven € 30.000 en voor goederenvervoer € 100.000. Voor overige samenwerkingsverbanden geldt dat de subsidie maximaal € 500.000 bedraagt, met niet meer dan € 200.000  per deelnemend bedrijf.
 • Er moet een begroting worden aangeleverd waarin de kostenverdeling is gespecificeerd;
 • Eén van de deelnemende organisaties is als hoofdaanvrager verantwoordelijk voor de aanvraag en de administratie hier omheen.

Meer informatie over de eisen, richtlijnen en procedure van de aanvraag, vind je op De website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier vind je ook informatie over hoe je gratis door Katapult ondersteund kunt worden in de subsidieaanvraag.

MDIEU

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers, die het werken niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Met de MDIEU regeling financiert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de volgende activiteiten:

 • een sectoranalyse
 • het ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen
 • activiteiten op maat voor individuele organisaties
 • het opzetten van infrastructuur om structureel duurzame inzetbaarheid te bevorderen
 • communicatie of voorlichting
 • kortdurende trainingen of workshops
 • inhoudelijke monitoring en evaluatie

De activiteiten moeten gericht zijn op één of meer van onderstaande doelstellingen:

 • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
 • het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
 • het stimuleren van een levenslang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden, bijvoorbeeld met onze ontwikkeladviezen
 • het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan, bijvoorbeeld met onze Loopbaan gesprekken
 • het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden (mits in combinatie met 1 of meer van de bovenstaande activiteiten, voor minstens 25% van het subsidiebedrag).

Download hier de Menukaart MDIEU voor voorbeelden.

De hoogte van de subsidies varieert van duizenden tot miljoenen euro’s en is afhankelijk van de veelvoud en samenhang tussen de bovenstaande activiteiten en wordt in details toegelicht in de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Het loont in elk geval de moeite om te informeren of dit al speelt binnen jouw werkgeversorganisatie, fonds of branchevereniging.

Ook bij de MDIEU geldt een subsidieplafond per aanvraagtijdvak. De huidige tijdvak eindigt 31 maart 2023 en heeft een plafond van 250 miljoen euro. Daarna volgt in april het laatste tijdvak, met een plafond van 2 miljoen euro.

De subsidie wordt aangevraagd door jouw werkgeversorganisatie, door de werknemersorganisatie van jouw medewerkers, door het O&O-fonds waar je bij bent aangesloten of door de hoofdaanvrager van een ander samenwerkingsverband waar je deel van uitmaakt. De hoofdaanvrager vraagt subsidie aan namens het samenwerkingsverband. 

Meer weten? Kijk op De website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer weten over de mogelijkheden?

Wil je meer weten over de mogelijkheden en waar we je bij kunnen helpen? Neem dan contact op!

Ontvang onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier in te vullen geef ik toestemming voor het vastleggen en verwerken van de opgegeven persoonsgegevens.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vragen? Paula is er voor je.

Meer weten over wat we voor je kunnen betekenen? Aarzel niet om te bellen of een bericht te sturen.

Amplooi-Paula-350px