Amplooi - experts in arbeidsmobiliteit

Spoor 2 re-integratie

De kortste weg naar duurzaam werk

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Heeft de arbeidsdeskundige vastgesteld dat er binnen spoor 1 te weinig benutbare mogelijkheden zijn. Of heeft het eerste ziektejaar nog geen oplossing gebracht? Dan is het tijd voor spoor 2 re-integratie. Re-integratie is een pad waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Onze mobiliteitsexperts wijzen daarom de weg, geven advies en stimuleren.

Eén programma, twee fasen

Wij bieden met ons spoor 2 re-integratietraject deskundige ondersteuning bij het vinden van passend werk buiten uw bedrijf voor uw werknemer die door ziekte zijn of haar eigen werk niet meer kan doen. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Met de kennis van de arbeidsmarkt en individuele ondersteuning van onze mobiliteitscoaches bieden wij de kortste weg naar duurzaam werk. Er worden 2 fasen doorlopen in dit traject: de mobiliseringsfase en de bemiddelingsfase.

Spoor 2 re-integratie werkwijze

In deze fase begeleidt onze mobiliteitsexpert uw medewerker met als doel om de medewerker in beweging te krijgen, te mobiliseren. Het resultaat is een medewerker die met vertrouwen en een open blik naar de toekomst kijkt en klaar is om de arbeidsmarkt te benaderen. De stappen in deze fase zijn:

 • Intake. De intake bestaat uit een dossieranalyse, voorbereidende opdrachten, een persoonlijk profiel, plan van aanpak en een intakegesprek: Welke beperkingen spelen een rol? Waar kan uw medewerker naartoe en welke stappen worden ondernomen om een nieuwe passende en duurzame baan te vinden?
 • Coachende gesprekken. Voor acceptatie van de situatie en het mobiliseren van uw medewerker.
  Inzet assessments. Inzet van assessments van verschillende beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden en drijfveren op elkaar af te stemmen en we maken een financiële scan.
 • Arbeidsmarktonderzoek en benoemen passend werk. De verkenning van reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat er een duidelijk zoekprofiel waarmee uw medewerker de arbeidsmarkt kan benaderen.
 • Voorbereiding arbeidsmarkt. Onze mobiliteitsexpert helpt uw medewerker zijn/haar toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt vorm te geven in een persoonlijke ‘pitch’, door middel van tips en trainingen voor het opstellen van onderscheidende sollicitatiebrieven, een persoonlijke presentatie en een vernieuwd cv.

De bemiddelingsfase staat in het teken van de arbeidsmarkt. Alle acties zijn erop gericht om uw medewerker snel naar ander passend werk te bemiddelen.

 • Actief zoeken naar vacatures. Uw medewerker wordt gestimuleerd en begeleid om actief op zoek te gaan naar vacatures.
 • Jobhunting. De arbeidsmakelaar ondersteunt en prikkelt uw medewerker door middel van het doorsturen van passende vacatures en het voorstellen van uw medewerker bij externe organisaties.
 • Jobport. Uw medewerker ontvangt dagelijks via de online vacature zoekmachine Jobport een gericht aanbod van alle openstaande vacatures in Nederland. De uitstroommogelijkheden, -bedrijven, vacatures en baan kansen bij bedrijven die Amplooi aan zich verbonden heeft zijn hierin inzichtelijk.
 • Actief solliciteren en netwerken. Naast wekelijkse sollicitaties wordt zowel het netwerk van uw medewerker als die van de arbeidsmakelaar ingezet.

Wij ondersteunen bij het opstellen van een (detacherings)overeenkomst en kunnen wij uw medewerker blijven coachen tot einde wachttijd.

Waarom kiezen voor Amplooi?

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van een werknemer. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts.

 • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.
 • In 70% van de trajecten die we afronden wordt verdere schadelast voor de werkgever beperkt door instroom in de WGA te voorkomen. Dit wordt voor 48% gerealiseerd door het vinden van ander passend werk voor uw medewerker.
 • In 99% van de gevallen voorkomen we een loonsanctie, doordat we tijdens het traject voldoende inspanningen leveren, conform de richtlijnen van het UWV.
 • Door onze contacten met het UWV en met arbeidsdeskundigen toetsen we voortdurend de actuele eisen van het UWV met betrekking tot re-integratie spoor 2.
 • Als re-integratiebedrijf bieden wij individuele maatwerk begeleiding aan uw medewerker bij het zoeken naar passend werk.
 • We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan Amplooi waardoor de mogelijkheden voor uw medewerker aanzienlijk groter zijn. De arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en uw medewerker kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi.

Vergroot de baankansen

In ons online vacatureportaal Jobport zijn alle baankansen inzichtelijk voor uw medewerker. Dit verhoogt de kans op het vinden van een nieuwe baan aanzienlijk. De voordelen van ons Mobiliteitscentrum in combinatie met Jobport zijn:

 • Vacature zoekmachine met een digitaal overzicht in alle (sollicitatie)activiteiten;
 • Exclusief aan Amplooi verbonden uitstroombedrijven en -mogelijkheden zoals werkervaringsplekken, leer-, werkplekken en vacatures;
 • Bedrijven zoekmachine voor oriënteren, netwerken en open solliciteren naar exclusieve uitstroommogelijkheden;
 • Beroepenoriëntatie: gestructureerd beroepen verkennen met daarbij de arbeidsmarkt trends (stijgende of dalende vraag) en beroepen video’s;
 • Persoonlijk loopbaanprofiel op basis van ervaring, kwaliteiten, interesses en belastbaarheid, die uw medewerker zelf beheert;
 • Vertaling FML naar minimaal 800 beroepen voor de top 5 matches, een verschillende analyse met arbeidsmarktperspectief;
 • Exclusieve loopbaantesten en e-learnings.

Veelgestelde vragen

Onder re-integratie spoor 2 verstaan we alle activiteiten gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie. Bij een re-integratie spoor 2 wordt de arbeidsongeschikte werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem geschikte functie in een andere organisatie dan in die van de eigen werkgever.

Nadat iemand 1 jaar ziek is en de arbeidsdeskundige heeft geïndiceerd dat spoor 2 nodig is.
Dat is afhankelijk van veel factoren; wanneer iemand snel een andere passende baan heeft gevonden kan dat heel kort zijn. In een minder positief geval kan het ook twee jaar duren.

Zodra duidelijk is dat het 1e spoor niet haalbaar is, ook niet in de toekomst. Of wanneer de Arbeidsdeskundige dit adviseert.  Een tweede-spoortraject moet uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart.

Dat kan ook eerder. Wanneer er duidelijk is dat het 1e spoor niet meer passend is en niet passend zal worden dan kan in een vroeger stadium gestart worden met een spoor 2 traject.

Een ontslagvergoeding (transitievergoeding) wordt alleen verleend wanneer iemand twee jaar ziek is en het dienstverband van rechtswege wordt beëindigd.

Een volledig herstel voor het eigen werk wordt op termijn wel verwacht. Volgens de huidige richtlijnen dient wel een 2e spoor traject gericht op het vinden van ander werk bij een andere werkgever opgestart te worden. Het UWV is van mening dat spoor 2 inzetten nu al verplicht is en uitstel niet aan orde is, ondanks dat er zicht is op verder herstel.

Het 2e spoor wordt gepauzeerd bij een opname of wanneer er tijdelijk geen benutbare mogelijkheden zijn. Dit is aan de bedrijfsarts om hier een uitspraak over te doen.

Het is een samenwerking. Het re-integratiebedrijf zal mee zoeken naar vacatures  en het netwerk inzetten. Echter, een spoor 2 traject is en blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. De werknemer is dan ook verplicht om te solliciteren en er wordt van hem verwacht dat hij het eigen netwerk inzet en uitbreid. Het re-integratiebureau begeleidt dus een medewerker in het zoeken naar ander passend werk.

Wanneer men bij UWV wil nagaan of er voldoende inspanningen verricht worden in het kader van  Wet Verbetering Poortwachter. Het deskundigenoordeel is ter bevordering van de re-integratie of om te voorkomen dat deze vastloopt.

Spoor 2 re-integratie

In de onderstaande video laten wij u zien wat re-integratiebedrijf Amplooi voor u kan doen bij langdurig ziekteverzuim.

Contact

Wilt u meer weten over spoor 2 re-integratie? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer
088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Download het productblad over spoor 2 re-integratie
Bel nu

Offerte aanvragen

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.