Poortwachter Check

De Poortwachter check helpt u bij de wet verbetering Poortwachter

De Poortwachter check is een onderzoek dat gericht is op het gehele poortwachter traject vanaf de eerste ziekmelding tot het moment dat wij betrokken worden in het proces. De Wet verbetering Poortwachter verplicht werkgevers om zich aan regels te houden bij ziekte van een werknemer. De Poortwachter check helpt werkgevers bij het gehele traject dat werkgevers doorlopen wanneer zij te maken krijgen met een zieke werknemer.

Wet Verbetering Poortwachter

De Poortwachter check is ontstaan uit de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet is bedoeld om langdurig verzuim tegen te gaan. Een zieke werknemer is zowel voor de werkgever als voor de werknemer zelf niet prettig. Het doel van de wet is dat werkgevers en werknemers in samenwerking met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts aan de slag gaan om de zieke werknemer in korte tijd weer aan het werk te krijgen. De Wet verbetering Poortwachter stelt een aantal verplichtingen voor werkgevers en werknemers, de belangrijkste voorschriften hebben betrekking op:

  • Het melden van ziekte bij het UWV, de bedrijfsarts en arbodienst
  • Het begeleiden van de zieke werknemer met verplichte contact- en evaluatiemomenten
  • Het aanleggen van een re-integratiedossier
  • Een plan van aanpak opstellen
  • Een re-integratieverslag opstellen

Poortwachter Check en naleving van de wet

Door het toepassen van de Poortwachter Check wordt tijdig duidelijk waar de werkgever op moet letten tijdens de begeleiding van de zieke werknemer. Hierdoor is op voor hand helder of en waar er omissies zijn in de begeleiding door de werkgever en kunnen deze op tijd worden gerepareerd zodat de wet niet overtreden wordt. In onze adviesrol naar de werkgever zit ook een preventief aspect. De beoordeling van het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) aan de hand van het re-integratieverslag bepaalt of de werkgever zich aan de Wet verbetering Poortwachter heeft gehouden. Mocht dit zo zijn dan worden vervolgens de activiteiten op het gebied van re-integratie en de resultaten hiervan beoordeeld. Op deze manier wil het UWV een pro-actieve houding vanwerkgevers en werknemers. Het UWV is de afgelopen jaren strenger geworden met de beoordeling, de kans op een loonsanctie stijgt. In 2012 werden 25% van de WIA-aanvragen beboet met een loonsanctie. Hetgeen dat de werkgever leert uit de bestaande case zal zeker leiden tot een beter resultaat bij de volgende cases, waardoor de risico’s op loonsanctie voor de werkgever kleiner worden.
Het geleerde uit de bestaande casus zal zeker bij het volgende dossier van deze werkgever een beter resultaat opleveren waarbij de risico’s op een loonsanctie voor de werkgever kleiner worden.

Amplooi en de Poortwachter check

De deskundigen van Amplooi bekijken uw dossier van buitenaf. Wij zorgen dat het dossier correct is, en geven graag advies wat betreft de Wet verbetering Poortwachter. Zo hoeft de werkgever zich geen zorgen te maken over eventuele sancties en komen werkgever en werknemer zo goed mogelijk uit het re-integratie traject.

Voorkom een loonsanctie!

Bekijk onze diensten

Offerte aanvragen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
duurzame inzetbaarheid