Ontwikkeladvies

“Organisaties die investeren in de wendbaarheid van hun medewerkers boeken betere resultaten bij organisatie- en functieveranderingen.”

De arbeidsmarkt verandert continu. Functies worden anders, banen verdwijnen en op andere plekken ontstaan juist kansen. De coronacrisis heeft die beweging versneld. Thuiswerken, digitalisering en helaas ook vaker reorganisaties. Het is essentieel dat organisaties mee kunnen bewegen met deze veranderingen. Maar hoe doet u dat? Het helpt om uw medewerkers een ontwikkeladvies aan te bieden. Zo blijven kennis, vaardigheden en ervaring up-to-date, waardoor u als werkgever weerbaarder bent bij veranderingen.

Ontwikkeladvies voor uw medewerkers

Organisaties die investeren in de wendbaarheid van hun medewerkers boeken betere resultaten bij organisatie- en functieveranderingen. Een ontwikkeladvies is van grote waarde voor uw bedrijf. Het is geschikt voor al uw medewerkers. Samen met een loopbaancoach wordt de huidige situatie en het toekomstperspectief van uw medewerker bekeken. Ontwikkelbehoeftes worden in kaart gebracht en er wordt een advies gegeven over hoe uw medewerker aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt. Hierdoor worden uw medewerkers wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar.

Hoe ziet een ontwikkeladvies eruit?

Een ontwikkeladvies is altijd op maat en sluit aan bij de behoeftes van uw medewerker. Het advies bestaat uit gesprekken en een assessment. Het ontwikkeladvies wordt opgebouwd uit deze onderdelen:

  • Persoonsprofiel
  • Situatieschets
  • Toekomstoriëntatie
  • Arbeidsmarktscan
  • Ontwikkelplan

Wilt u advies over hoe u ontwikkeladviezen kunt inzetten binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op!

*Let op, de subsidiepot  “NL-Leert Door” is reeds opgebruikt. Het is daarom niet meer mogelijk om een gratis ontwikkeladviezen aan te vragen.

Neem contact met ons op
Informatie voor werknemers

Meld je direct aan

Download onze whitepaper