Amplooi - experts in arbeidsmobiliteit

Arbeidsdeskundig onderzoek

Objectief deskundig advies over de juiste richting van de re-integratie

Waardoor loopt een medewerker vast? Als u dat weet, kunt u de oorzaak van afnemende prestaties en toenemend verzuim doelgericht aanpakken. Of bij arbeidsongeschiktheid de juiste maatregelen nemen om terugkeer op dezelfde of een alternatieve werkplek te bevorderen. Een arbeidsdeskundig onderzoek van Amplooi geeft objectief deskundig advies over de juiste richting van de re-integratie.

Meten is weten

Om een langdurig verzuimde medewerker weer aan de werk te krijgen, voeren wij een arbeidsdeskundig onderzoek uit. De arbeidsdeskundige wordt betrokken om een advies te geven over de richting van de re-integratie. De arbeidsdeskundige beantwoordt in de Arbeidsdeskundige-rapportage de volgende vragen:

 • Kan de medewerker het eigen werk nog uitvoeren?
 • Is het nodig en mogelijk om de werkzaamheden aan te passen?
 • Zijn er andere werkzaamheden bij de werkgever aanwezig, die de medewerker kan uitvoeren?
 • Is inzet van een re-integratiebedrijf om medewerker te begeleiden naar ander werk aan de orde?

Voor het arbeidsdeskundig onderzoek hebben we nauw contact met de specialisten van ADEA. Gezamenlijk komen we tot de meest efficiënte en doelgerichte aanpak om uw werknemer weer vol motivatie aan het werk te krijgen. ADEA is een onafhankelijke partij die gespecialiseerd is in arbeidsdeskundig onderzoek.

Het onderzoek

Om tot een objectief oordeel en zuiver advies te komen, bestaat het arbeidsdeskundig onderzoek uit verschillende onderdelen. Daarin komen alle aspecten aan bod en alle betrokkenen aan het woord. De belangrijkste onderdelen van het onderzoek zijn:

 • Functie analyse: wat doet medewerker precies en wat voor krachten/inspanningen moet medewerker daarvoor leveren.
 • Toetsing belastbaarheid met de bedrijfsgeneeskundige functionele mogelijkheden lijst: de bedrijfsarts heeft hierin aangegeven wat de beperkingen en mogelijkheden van medewerker zijn op fysiek en psychisch gebied.
 • Gesprek met de werkgever over verloop van de re-integratie. Eventueel met werkplekbezoek.
 • Gesprek met de medewerker. Uitleg over de wettelijke kaders die van toepassing zijn (Wet Verbetering Poortwachter, WIA, eisen aan re-integratie) toelichting over de beperkingen en de knelpunten in het werk.
 • Driegesprek met werkgever en medewerker waarin conclusies worden meegedeeld.
 • Inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de financiële gevolgen van verzuim.

Wat heeft de arbeidsdeskundige van u nodig?

Om een goede indruk te krijgen van de belasting in het werk bestudeert de arbeidsdeskundige de functiebeschrijving, stelt vragen en brengt eventueel een bezoek aan de werkplek. Om een uitspraak te kunnen doen over de passendheid van andere werkzaamheden binnen uw organisatie heeft de arbeidsdeskundige een lijst nodig van alle functies in uw organisatie, in welke schaal ze zijn ingedeeld en wat de functie-eisen zijn wat betreft opleidingsniveau. Wanneer een medewerker al lang bij u in dienst is verwacht UWV dat er een functie wordt gecreëerd. Het is prettig wanneer u vóór het arbeidsdeskundig onderzoek nadenkt over de mogelijkheden die hiervoor bestaan.

Waarom kiezen voor Amplooi?

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van een werknemer. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts. We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

 • De arbeidsdeskundige is onafhankelijk en is geregistreerd bij het SRA (stichting Register Arbeidsdeskundigen).
 • Een arbeidsdeskundig onderzoek maakt u wegwijs in de vaak onoverzichtelijke situaties rond ziekteverzuim en voldoet aan de wettelijke eisen die het UWV handhaaft.
 • Ook tijdens een lopend re-integratietraject dat niet succesvol is, kan het onderzoek uitkomst bieden.
 • Tempo: afspraak mogelijk binnen 5 werkdagen

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan Amplooi waardoor de mogelijkheden voor uw medewerker aanzienlijk groter zijn. De arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en uw medewerker kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi.

Veelgestelde vragen

Als een werknemer langdurig ziek is kan een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet worden. Met een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige over de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer.

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt meestal tussen de 42e en 52e week van ziekte uitgevoerd.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan veel duidelijkheid creëren omtrent de zieke werknemer wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Contact

Wilt u meer weten over arbeidsdeskundig onderzoek? Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer 088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl.U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Bel nu
Download het productblad over Arbeidsdeskundig onderzoek

Offerte aanvragen

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.