Blog

Tips and tricks voor een effectief arbeidsdeskundig onderzoek

Tips and tricks arbeidsdeskundig onderzoek

07 maart 2024

Vergroot de succeskans van re-integratie: Tips and tricks voor een effectief Arbeidsdeskundig onderzoek

Recentelijk hebben we veel vragen ontvangen over wat een arbeidsdeskundig onderzoek precies inhoudt en wat het beste moment is om deze in te zetten. Daarom hebben we een aantal handige tips en tricks voor jou samengesteld.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de te nemen stappen om de re-integratie van een verzuimende medewerker tot een succes te maken. Tijdens het onderzoek gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met zowel de werkgever als medewerker. Door goed en objectief te kijken naar wat de medewerker nodig heeft om passende taken uit te kunnen voeren, maar ook wordt ander passend werk bij werkgever onderzocht om zo de kortste route naar passend werk te ontdekken. Zo ontstaat er een duidelijk en compleet beeld van de situatie en inzicht in welke stappen nodig zijn voor een succesvolle re-integratie.

Wat is het beste moment voor het inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek?

Wanneer een medewerker tien tot elf maanden verzuimt of al eerder duidelijk is dat de medewerker niet terug kan keren naar eigen werk is het tijd om een arbeidsdeskundig onderzoek op te starten.

Tip 1

Neem de tijd om jouw medewerker uit te leggen wat hij of zij kan verwachten

Bespreek met jouw medewerker dat het arbeidsdeskundig onderzoek is aangevraagd. Het onderzoek kan voor de medewerker een spannend moment zijn. Ondersteun jouw medewerker door goed uit te leggen wat het onderzoek inhoudt en wat hij of zij kan verwachten.

Tip 2

Zorg voor het tijdig aanleveren van de benodigde documenten

Voorafgaande aan het onderzoek vragen we je om informatie aan te leveren. Denk bijvoorbeeld aan een FML of IZP, maar ook de functiebeschrijving en taken die werknemer nu niet meer kan uitvoeren, maar ook een lijst met andere functies die bij werkgever voorkomen. Deze informatie heeft de arbeidsdeskundige nodig om de situatie goed te beoordelen en een passend advies te geven.

Tip 3

Zet alle gezette re-integratiestappen op een rijtje

Vorm een helder beeld van hoe de re-integratie tot nu toe is verlopen. Wat ging goed en waar liepen jij en jouw medewerker tegenaan? Op basis van behaalde successen bekijkt de arbeidsdeskundige welke vervolgstappen gezet kunnen worden.

Tip 4

Denk er over na of het voor jouw medewerker mogelijk is om het huidige werk te blijven doen 

Vorm een visie over wat de kansen zijn voor je medewerker om in het eigen werk te blijven werken. Zorgen de beperkingen van jouw medewerker ervoor dat deze zijn functie niet meer volledig kan uitvoeren? Of zijn er bepaalde taken die wel mogelijk zijn? Het is ook goed om de werkplek kritisch te bekijken. Zijn er aanpassingen mogelijk waardoor jouw medewerker hier kan blijven werken?

Tip 5

Zoek creatief naar een oplossing binnen jouw organisatie

Onderzoek of het mogelijk is voor de medewerker om ander werk binnen de organisatie te doen. Zijn er afdelingen en/of functies die goed bij het profiel van jouw medewerker aansluiten?

Podcasts: Wat te verwachten bij een arbeidsdeskundig onderzoek

Beluister ook onze podcasts voor zowel de werkgever als de medewerker. Zo weet je wat je kunt verwachten bij een arbeidsdeskundige onderzoek.

Ontvang onze nieuwsbrief

Vragen? Paula is er voor je.

Meer weten over wat we voor je kunnen betekenen? Aarzel niet om te bellen of een bericht te sturen.

Amplooi-Paula-350px