Blog

De succesfactoren voor een re-integratie in de zorg

lopen_kantoor

26 oktober 2021

Wat zijn succesfactoren voor re-integratie in de zorg? In de sector zorg en welzijn stijgt het verzuim al jaren. Inmiddels noteert het CBS 6,5% – bijna 40% hoger dan het gemiddelde in de arbeidsmarkt. Veel zorgprofessionals zitten langdurig thuis, terwijl de kosten en de personeelstekorten alsmaar verder oplopen. Reden te meer om vol in te zetten op spoedige werkhervatting. Idealiter in de eigen functie; iedereen met de juiste kwalificaties is keihard nodig. Maar in de praktijk blijkt re-integratie vaak ingewikkeld, ook in het tweede spoor. Hoe vergroot je de succeskansen?

Terug naar eigen werk

Succesfactor 1: activeren, activeren, activeren

Ook in de zorg geldt: hoe sneller iemand de draad weer verantwoord en gecontroleerd oppakt, hoe beter het is voor het herstelproces. Maar juist dat ‘verantwoord en gecontroleerd’ stelt werkgevers en werknemers voor uitdagingen. Want hoe krijg je dat voor elkaar in een omgeving waar de werkdruk een belangrijke oorzaak is van hoge verzuimcijfers? Het risico is groot dat medewerkers die hier weer voorzichtig aan de slag gaan, toch te veel hooi op hun vork nemen. Ook vanuit verantwoordelijkheidsgevoel, een eigenschap die in deze sector sterk ontwikkeld is. Zo ligt terugval voortdurend op de loer. Daar komt bij dat veel zorgmedewerkers die opkrabbelen, zeker van een burn-out, advies van de bedrijfsarts krijgen om cliëntcontact nog even uit te stellen. Re-integreren in de zorg vraagt om een gecontroleerde aanpak. Dus activeren: ja, maar niet per se direct op de eigen afdeling of binnen de eigen organisatie.

Succesfactor 2: werkritme opbouwen in een beschermde omgeving

Terugkeer naar de eigen werkplek kan heel goed beginnen op een ándere werkplek. Een plek waar iemand rustig weer werkritme kan opbouwen. Het UWV verwacht van (grotere) zorgorganisaties dat ze die werkplekken altijd wel kunnen creëren. Toch ervaren veel zorgwerkgevers dat hier grenzen aan zitten: hoeveel telefonisten en gastvrouwen kun je in je organisatie absorberen? Een mooi alternatief is een externe werkritmeplek. Amplooi biedt hiervan een breed palet bij allerlei organisaties in het hele land. Samen met kandidaten kijken we wat voor hen een passende plek is: op welk vlak moeten ze belastbaarheid opbouwen? Maar ook: waar liggen hun interesses? Op die manier zorgen we voor een beschermde omgeving waarin iemand weer arbeidsritme opbouwt én heel gericht werkt aan herstel. Met als doel om later weer in het eigen werk te kunnen terugkeren.

Naar ander werk

Succesfactor 3: van impact naar kansen

Niet iedereen die langdurig uitvalt, kan uiteindelijk terugkeren naar de eigen werkplek. Wanneer dat speelt, zijn de re-integratie-uitdagingen zo mogelijk nog groter. In de eerste plaats voor medewerkers zelf, die zullen moeten accepteren dat het werk dat ze zo graag doen, er voor hen niet meer in zit. Ze moeten afscheid nemen van hun vertrouwde werkplek, waar ze lang hebben gewerkt en vaak ook vriendschappen hebben opgebouwd. Dat heeft grote impact. En dan kan het veel moeite kosten om de blik naar buiten te richten en te bedenken: wat zou nog meer bij mij passen? Zeker als iemand bijvoorbeeld weinig computerervaring heeft opgebouwd. Bij Amplooi werken wij vanuit oplossingsgericht coachen. Onze aanpak zorgt ervoor dat de impasse wordt doorbroken. We besteden aandacht aan het verlies, maar helpen vooral iemand om kansen te gaan zien: wat is in het verleden goed gelukt? Waar krijg je energie van? Via ons mobiliteitscentrum vinden we daar altijd een passende werkritmeplek bij. Of we geven iemand de ruimte om verschillende werkzaamheden te proberen, in combinatie met een trainingstraject. Zo ontstaat er weer perspectief en ervaren mensen meteen dat het ook op andere werkplekken heel gezellig kan zijn.

Succesfactor 4: niet wachten tot het tweede jaar

Het is zonde om te wachten tot het tweede ziektejaar met kijken naar re-integratie mogelijkheden in de zorg, buiten eigen werk: ook voor die tijd is er vaak al veel mogelijk. Het belangrijkste is dat je in gesprek blijft met de medewerker en de verbinding houdt. Dat je niet alleen kijkt naar het plan van aanpak, maar ook samen alvast nadenkt: als er binnen deze organisatie geen passend werk voor je is, waar dan wel? Wat zou je willen? Iemand die het werk in de zorg fysiek niet meer aankan, maar wel in de zorg wil blijven, kan zich bijvoorbeeld vaak prima ontwikkelen tot doktersassistent. En het mooiste is: als je daar tijdig een re-integratiebureau bij inschakelt, is de kans groot dat zo iemand al voor het eerste ziektejaar verstreken is, op een passende werkervaringsplek zit. Zodat diegene ook niet terugvalt naar 70% loon. Je biedt je medewerker dus nieuw perspectief, met behoud van salaris, terwijl je zelf veel kosten bespaart. Dat is de overweging waard!

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Amplooi medewerkers van jouw zorgorganisatie kan helpen re-integreren? Neem contact met ons op!

Ontvang onze nieuwsbrief

Vragen? Paula is er voor je.

Meer weten over wat we voor je kunnen betekenen? Aarzel niet om te bellen of een bericht te sturen.

Amplooi-Paula-350px