Amplooi - experts in arbeidsmobiliteit

Haalbaarheidsonderzoek

Het is vaak lastig in te schatten of een verzuimende medewerker klaar is voor re-integratie. Amplooi gebruikt een haalbaarheidsonderzoek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de medewerker en deze te toetsen in de praktijk.

Als werkgever doet u er alles aan om uw medewerker te ondersteunen tijdens de re-integratie. Wanneer u niet zeker bent van de re-integratiemogelijkheden en -richting voor uw medewerker, kan een haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het geven van zekerheid over de mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt.

De re-integratierichting is getoetst en de richting die wordt gekozen is onderbouwd door het rapport haalbaarheidsonderzoek. Hiermee bent u verzekerd van een UWV Wet Verbetering Poortwachter proof dossier. Amplooi biedt daadkrachtige ondersteuning en verbetert de mobiliteit van een werknemer. Met een haalbaarheidsonderzoek van Amplooi krijgt u een goed onderbouwd en UWV-proof dossier.

Het haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intake. De intake bestaat uit een dossieranalyse, een persoonlijk (zoek)profiel en een intakegesprek. Hierin wordt duidelijk welke beperkingen een rol spelen, waar uw medewerker naartoe kan en welke stappen ondernomen moeten worden om een nieuwe passende en duurzame baan te vinden. Basis hiervoor zijn beschikbare AML (Arbeids Mogelijkheden Lijst) of FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) van de bedrijfsarts en bijvoorbeeld een bestaand arbeidsdeskundig onderzoek.
  • Onderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van ons online vacatureportaal. Onderdeel hiervan is de functieprofieltoetsing. Op basis van de AML of FML wordt de vertaalslag gemaakt naar functies en taken die passend zijn. Na deze vertaling naar functies wordt met behulp van het portaal inzichtelijk gemaakt wat de kansen op de regionale arbeidsmarkt zijn. Letterlijk uitgedrukt in het aantal openstaande vacatures, het aantal vacatures op jaarbasis en de arbeidsmarkt trend.
  • Praktijk toetsing vacatures. De arbeidsdeskundige neemt contact op met bedrijven en intermediairs en onderzoekt de werkelijke aanwezigheid van passende vacatures.
  • Advies. De arbeidsdeskundige stelt een advies op en maakt hier een rapport van.
  • Coachingsgesprek. De arbeidsdeskundige bespreekt de bevindingen met de medewerker in een coachend gesprek.
  • Werkervaringsplek. Door middel van het organiseren van een (meeloop) stage of werkervaringsplek kan de belastbaarheid van de medewerker in de nieuwe functie in de praktijk getoetst worden. Binnen ons Mobiliteitscentrum zijn dagelijks 1.200 werkervaringsplekken beschikbaar in heel Nederland.
haalbaarheidsonderzoek

Dossiervorming

Het haalbaarheidsonderzoek sluiten we af met een heldere rapportage. Daarin brengen we verslag uit van de onderzoeken. De vraag of er nog reële en praktische mogelijkheden zijn, wordt hiermee beantwoord. We onderbouwen onze bevindingen, zodat er een compleet dossier gevormd wordt. Dat is belangrijk wanneer het dossier beoordeeld wordt door het UWV. Wanneer uit het haalbaarheidsonderzoek reële en benutbare mogelijkheden naar voren komen voor de reguliere arbeidsmarkt, kan het haalbaarheidsonderzoek voortgezet worden middels een spoor 2 re-integratietraject. Indien er geen passende mogelijkheden gevonden worden kan uw werkgever een deskundig oordeel aanvragen bij het UWV zodat het dossier getoetst en beoordeeld kan worden. Het haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal één maand. Wanneer er ook een praktijktoetsing plaatsvindt in de vorm van een stage of werkervaringsplek duurt het haalbaarheidsonderzoek maximaal drie maanden.

Waarom kiezen voor Amplooi?

Bij Amplooi vinden we dat arbeidsmobiliteit essentieel is voor iedereen die een leven lang met passie en uitdaging wil blijven werken. Met daadkrachtige ondersteuning verbeteren we de mobiliteit van een medewerker. Wij bieden een resultaatgericht proces met korte doorlooptijden, uitgevoerd door zeer ervaren en kundige experts. We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de brancheorganisatie OVAL.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan Amplooi waardoor de mogelijkheden voor uw medewerker aanzienlijk groter zijn. De arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en uw medewerker kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi.

Contact

Wilt u meer weten over het haalbaarheidsonderzoek?  Neem dan contact op met ons servicebureau op het telefoonnummer 088 – 02 23 888 of stuur een email naar info@amplooi.nl. U kunt ook een offerte aanvragen. U ontvangt dan binnen 24 uur een voorstel.

Download het productblad over het Haalbaarheidsonderzoek
Bel nu

Offerte aanvragen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.