Taken van de mediator en zijn werkzaamheden

Een mediator is een onafhankelijke derde wanneer twee partijen met elkaar in conflict zijn. De mediator houdt zich bezig met het vinden van een oplossing voor het conflict. Deze oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Het inzetten van een mediator is vaak minder ingrijpend dan de stap naar een rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Onder deskundige hulp van de mediator werken alle partijen zelf mee aan een oplossing.

De mediator is altijd onafhankelijk en beide partijen moeten dan ook vertrouwen in deze persoon hebben. De mediator bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict en geeft daarover ook geen oordeel. Hij begeleidt het gesprek tussen de verschillende partijen.

Taken van een mediator

Onze mediator heeft verschillende taken die komen kijken bij het bemiddelen van conflicten:

 • Zorgdragen voor de juiste setting waarin de gesprekken kunnen plaatsvinden, hierin speelt “het zich veilig voelen voor alle partijen” een belangrijke rol
 • Duidelijkheid geven aan alle partijen waar de grenzen liggen waarbinnen het mediation proces zich afspeelt
 • Voert de regie in de gesprekken
 • Geeft gelijke ruimte aan de partijen om hun standpunt naar voren te brengen
 • Inzichtelijk maken van het conflict en de belangen
 • Inzicht geven in het eigen gedrag en dat van de andere partij
 • Zorgt zowel voor een heldere mondelinge als schriftelijke communicatie
 • Helpt alle partijen bij het zoeken naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is
 • Is de oplossing gevonden dan zet de mediator deze op papier in de zogenaamde “slotovereenkomst”.

Vaardigheden van een mediator

Onze mediator beschikt over de volgende vaardigheden:

 • Is open, niet vooringenomen
 • Is geïnteresseerd in wat partijen beweegt in het conflict zonder zich daar over uit te spreken
 • Is betrokken zonder zelf betrokken te raken bij het conflict
 • Is in staat adequate op te treden
 • Is in staat zonder oordeel en voor of afkeur alle partijen te horen
 • Laat zich niet beïnvloeden door druk van buitenaf
 • Is doelgericht en heeft een systematische en transparante wijze van werken
 • Is respectvol naar alle partijen maar is ook flexibel om in te spelen in de dynamiek van het proces
 • Heeft gevoel voor humor maar weet deze op gepaste wijze te hanteren

Onze mediator

De mediator van Amplooi heeft altijd een goede oplossing voor uw conflict tot doel. Bovendien wordt er gekeken hoe de band tussen de partijen behouden of versterkt kan worden. Onze mediator werkt altijd geheel onafhankelijk en onpartijdig. Wilt u de hulp inroepen van hem, of meer informatie over wat onze mediator doet? Bereik onze mediator via 088- 0223888 of op info@amplooi.nl of neem direct contact met ons op.

YanaIvachtchenko-d-1238-0392

Hoe Amplooi passend werk mogelijk maakt

Wij zorgen voor inzicht in kwaliteiten en talenten. Hierdoor past het werk bij een medewerker en andersom. Zo vergroten werkgeluk én productiviteit. Dat noemen wij werken vanuit waarde.

Bekijk waar wij je bij kunnen helpen:

Gediplomeerde & gecertificeerde professionals

Optimale privacy & veiligheid van data (ISO)

Betrokken en maatschappelijk verantwoord

Snelheid staat bij ons centraal, zowel in start als opschalen.

YanaIvachtchenko

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.