Het nieuwe regeerakkoord is bekend en gepresenteerd. Daarom organiseren we een kennisevent voor u als gewaardeerde relatie van Amplooi.

Zo is er een verlaging van leeftijd doorgevoerd m.b.t. de compensatieregeling voor werkgevers wanneer een oudere werknemer ziek wordt na 1 januari 2018. Ook is er een uitbreiding van de no-risk polis voor oudere werknemers. En er zijn meer wijzigingen die van invloed zijn op uw HR beleid.
Wat betekent dit voor u als werkgever? en welke gevolgen heeft dit voor bijvoorbeeld de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziekte?
In een interactieve sessie nemen we u mee.

Onder leiding van Jan Kleberg, Arbeidsdeskundige, komen naast kennisoverdracht tijdens een ontbijtsessie twee interactieve thema’s aan bod:

  • Hoe om te gaan met arbeidsmobiliteit ten aanzien van de groeiende doelgroep van 55 plus medewerkers.
  • Hoe bedrijfseconomische risico’s van arbeidsongeschiktheid beheersen, in combinatie met een krapper wordende arbeidsmarkt en het nieuwe regeerakkoord

U kunt zich hier aanmelden voor een van de ontbijtsessies die op locatie in het land gehouden worden.
De bijeenkomst start om 8.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Donderdag 23 november 2017, Van der Valk Den Haag-Nootdorp (gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp)
Donderdag 30 november 2017, Van der Valk Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH, Houten)