Taken van een loopbaancoach

Loopbaancoaching en de werkzaamheden

Een Mobiliteitsexpert van Amplooi helpt kandidaten verder in hun carrière door de loopbaan te matchen met wat bij de kandidaat past en wie de kandidaat is, oftewel loopbaancoaching. De Mobiliteitsexpert adviseert en coacht de kandidaten om weer grip op hun eigen loopbaan te krijgen. Amplooi beschikt over verschillende Mobiliteitsexperts verdeeld over het land. Altijd dus een coach bij u in de buurt.
De visie van Amplooi is dat werk een zeer belangrijk onderdeel van het leven is. Werken raakt de bestaanszekerheid van mensen en bepaalt tegelijkertijd mede hun identiteit en welzijn. Maar niet iedereen zit op de juiste plek! Uit onderzoek is naar voren gekomen dat 80% van de Nederlandse werknemers eigenlijk een andere baan ambieert, maar deze stap niet kunnen of durven te nemen. Amplooi ondersteunt werknemers bij het nemen van deze stap. Naast het loopbaanvraagstuk kan onze Mobiliteitsexperts hen ook in contact brengen met andere specialisten in relatie tot bijvoorbeeld financiën en presentaties.

De werkzaamheden van de Mobiliteitsexpert bij loopbaancoaching

Een loopbaancoach helpt mensen die twijfelen over hun loopbaan een antwoord te geven op drie belangrijkste vragen:

 • Wie ben ik: wat voor type persoon of werknemer ben ik?
 • Wat kan ik: waar liggen mijn talenten en ambities?
 • Wat wil ik: welke successen heb ik al behaald en welke wil ik nog behalen?

De dag van een loopbaancoach

Onze Mobiliteitsexperts hebben op een dag meerdere interessante gesprekken met uiteenlopende type mensen. Elke dag ziet er daardoor anders uit. Het mooie is dat de coach vooraf niet weet wat de uitkomst is van een gesprek. De coach stapt er open in en speelt in op wat de cliënt zegt. Bij de ene cliënt zit het traject nog in de begin fase, waarin de coach samen met de cliënt op zoek is naar wie hij is. Bij een andere cliënt is die vraag beantwoordt en wordt er onderzocht wat de cliënt dan nu wil met de antwoorden op de vraag wie hij is.
De coach haalt de meeste voldoening als de cliënt antwoorden kan geven op zijn vragen. De coach is een hulpmiddel en de cliënt moet de antwoorden vinden. De coach wil dat de cliënt een stap kan maken in zijn loopbaan en als de cliënt dan ervaart dat hij dit kan doen, is als coach heel mooi om te zien.

De vaardigheden van de loopbaancoach

De belangrijkste vaardigheden die volgens ons een loopbaancoach moet hebben:

 • Luisteren en de juiste vragen kunnen stellen: als coach moet je er achter komen wat iemand drijft en belangrijk vindt in het leven (LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen is een belangrijke vaardigheid voor een coach).
 • Inlevingsvermogen: je moet de cliënt kunnen aanvoelen en weten wanneer je hem of haar moet coachen of adviseren.
 • Kunnen aanspreken: als coach moet je de kandidaat kunnen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar loopbaan
 • Probleemanalyse: je moet loopbaanvraagstukken kunnen analyseren en vertalen in een plan van aanpak. Waar komt het loopbaanvraagstuk vandaan, is het een (persoonlijke) ontwikkelingsvraag, is het een vitaliteitsvraag of gaat het om mogelijk vertrek bij de huidige werkgever.
 • Zelfkennis: als je jezelf kent, weet waar je sterke en zwakke punten liggen, dan kun je anderen ook goed helpen.

De persoonlijke eigenschappen

Om een goede loopbaancoach te zijn, dient de coach te beschikken over specifieke eigenschappen. De onderstaande eigenschappen tekenen de loopbaancoaches van Amplooi:

 • Integriteit
 • Creativiteit
 • Toewijding
 • Interesse in mensen
 • Besluitvaardig
 • Geduldig

Ervaringen met kandidaten

De contacten met de loopbaancoaches zijn erg waardevol voor de cliënten. Loopbaancoaches zijn nieuwsgierig en durven te confronteren. Ze zijn oprecht geïnteresseerd en willen de cliënten verder helpen met de vragen die er zijn.
Een ervaring van één van onze Mobiliteitsexperts:
“Er was een kandidaat die bij een volgende afspraak aangaf dat het vorige gesprek haar zo veel aan het denken heeft gezet nadat ze de deur was uitgelopen. Dat is wat de coach wil. Na een gesprek moet de kandidaat er verder mee aan de slag.”

De Mobiliteitsexperts van Amplooi helpen u graag verder waar uw loopbaan vastloopt. Wilt u loopbaanadvies van onze mobiliteitsexpert of meer informatie over wat zij doen? Bereik ons op 088- 0223815 of op info@amplooi.nl. Lees ook meer over loopbaancoaching hier.

YanaIvachtchenko-d-1238-0392

Hoe Amplooi passend werk mogelijk maakt

Wij zorgen voor inzicht in kwaliteiten en talenten. Hierdoor past het werk bij een medewerker en andersom. Zo vergroten werkgeluk én productiviteit. Dat noemen wij werken vanuit waarde.

Bekijk waar wij je bij kunnen helpen:

Gediplomeerde & gecertificeerde professionals

Optimale privacy & veiligheid van data (ISO)

Betrokken en maatschappelijk verantwoord

Snelheid staat bij ons centraal, zowel in start als opschalen.

YanaIvachtchenko

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.