banner summerschool

Leidinggeven op afstand; hoe hou je de vinger aan de pols?

Veel organisaties herkennen dat het verplichte thuiswerken door de crisis niet enkel nadelen heeft. Uit vele onderzoeken naar productiviteit en betrokkenheid, blijkt dat dit voor sommige medewerkers een uitkomst is en voor anderen helemaal niet. Ter preventie van over- dan wel onderbelasting en het bewaken van werkplezier is contact tussen collega’s en leidinggevenden van cruciaal belang. De leidinggevende heeft hierin een belangrijke rol. Juist omdat het goede gesprek in deze tijd van weinig tot geen face-to-face contact een uitdaging (b)lijkt.

Welke ondersteuning hebben werknemers nu en in de toekomst nodig van hun leidinggevende? Is een andere stijl van leiderschap noodzakelijk tijdens de crisis? Door middel van deze workshop word je toegerust met direct toepasbare kennis en vaardigheden om samen met collega’s/ medewerkers te kunnen blijven werken aan betrokkenheid en inzetbaarheid. Tevens organiseer je hiermee dat er in een team actief en gestructureerd aandacht komt voor het signaleren en bespreken van (alarm)signalen. Hetgeen belangrijk is ter preventie van over- dan wel onderbelasting, de relatie, het verhogen van energie en daarmee het werkplezier.

Wat krijg je

  • Welke uitdagingen zijn er ten aanzien van het thuiswerken en welke voordelen
  • Het herkennen van signalen bij medewerkers die wijzen op over-/onderbelasting en andere inzetbaarheidsproblematieken
  • Het overbrengen van de boodschap aan de medewerkers over het belang van eigen grenzen bewaken, zelf hun signalen kenbaar te maken en zodoende zelf de regie te nemen over eigen inzetbaarheid.
  • Wat je voor deze medewerkers kunt betekenen en hoe
Aanmelden
Terug naar alle trainingen
rienks
  • Data: donderdag 20 augustus van 09:00 tot 11:00

  • Doelgroep: Leidinggevenden/MT-leden/HR(managers)

  • Trainer: Tjerk Nieberg – Arbeids- en organisatiepsycholoog Rienks

  • Vorm: Interactief

  • Maximale groepsgrootte: 15 personen

  • Kosten: €49,95 ex BTW per deelnemer

Aanmelden