Update 16 maart 2020:

Het kan u niet zijn ontgaan; de overheid neemt vergaande maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Ook wij voelen ons verantwoordelijk voor u en volgen de gestelde richtlijnen van de overheid.

Vanaf vandaag wordt al onze dienstverlening verleend via een Teams videoverbinding. Dit is een veilige vorm van online real-time beeldbellen. Als u een traject heeft lopen ontvangt u van uw arbeidsdeskundige, mobiliteitsexpert of arbeidsmakelaar een instructie voor Teams. De afgelopen jaren voerden wij regelmatig gesprekken via deze videoverbinding en vanuit deze ervaring weten wij dat wij u ook via video goed kunnen helpen en begeleiden. Onze dienstverlening wordt digitaal doorgezet met dezelfde kwaliteit als wat u van ons gewend bent.

Heeft u een werkervaringsplaats?
Bent u op dit moment werkzaam in een werkervaringsplaats en heeft de WEP werkgever besloten komende periode te sluiten of te stoppen met het bieden van uw werkervaringsplek? Dan vragen wij u dit zelf zo snel mogelijk aan uw eigen werkgever te melden door een email te sturen met een cc. naar uw Amplooi mobiliteitsexpert/arbeidsmakelaar.

Mocht u nog vragen hebben over onze maatregelen dan kunt u bellen met uw eigen contactpersoon. Ook kunt u ons servicebureau bereiken op 088 – 0223888 of door te mailen naar info@amplooi.nl .

Graag bedanken wij u voor uw begrip en wij zullen u verder informeren wanneer de situatie wijzigt.

Met vriendelijke groet,

Amplooi