Ontwikkeladvies pen in hand

Het ontwikkeladvies

Lauren is al 3,5 jaar mobiliteitsexpert bij Amplooi. Zij begeleidt trajecten als re-integratie spoor 2, loopbaancoaching, outplacement en het ontwikkeladvies. In een interview vertelt zij over het ontwikkeladvies en wat een ontwikkeladvies kan betekenen voor zowel kandidaten als organisaties.

Welke stappen doorloop je tijdens een ontwikkeladvies met een kandidaat?

“Bij een ontwikkeladvies beginnen we met het maken van een arbeidsmarktscan en op basis daarvan wordt gekeken hoe mensen zich positioneren op de arbeidsmarkt met hun huidige functie. Hierbij wordt aangegeven wat de vacaturegroei is in de functie waarin de kandidaat werkzaam is en in welke provincies dit afspeelt. Ook wordt er gekeken naar wat er nog meer mogelijk is in bijvoorbeeld een ander vakgebied maar met dezelfde kennis en vaardigheden.

Lauren Vlijter team Amplooi

Twee testen die regelmatig worden ingezet zijn een persoonlijkheidstest en een ankertest. Ik neem vaak een persoonlijkheidstest af zodat mensen zichzelf beter leren kennen van wie ze zijn en wat ze eventueel nog meer willen. De ankertest zet ik in om te kijken naar wat de kandidaat belangrijk vindt in werk.”

Wat is volgens jou de meerwaarde van een ontwikkeladvies voor een kandidaat?

“Als je niet echt weet welke kant je op wilt gaan in je loopbaan dan wordt juist door met een coach in gesprek te gaan en de verschillende testen af te nemen duidelijk wat jouw droom of ambitie is. Ik probeer als coach hierbij de rode draad in de verhalen die de kandidaten mij vertellen te ontdekken. De kandidaat krijgt een nieuwe blik op de mogelijkheden die er nog zijn op de arbeidsmarkt.”

Wat is de meerwaarde voor organisaties als een medewerker het ontwikkeladvies doet?

“Tijdens het ontwikkeladvies kan het zijn dat de kandidaat bepaalde ambities uitspreekt die voor de organisatie erg waardevol zijn. Als organisatie kan je deze ambitie vervullen en zorgen dat de kandidaat, uw medewerker, zich verder ontwikkelt en zich verder ontplooit. We gaan namelijk steeds meer kijken naar de duurzame inzetbaarheid van mensen op langere termijn en zeker nu met Corona wordt het duidelijk dat je jezelf moet blijven ontwikkelen. Er zijn genoeg sectoren die denk ik de klap van Corona niet meer te boven komen. Als je in zo’n sector werkt dan is het goed om verder te kijken naar wat er nog meer mogelijk is met de kennis en vaardigheden die je beheerst. Ik vind het daarom heel mooi als organisaties hun medewerkers ontwikkelmogelijkheden aanbieden.

We kunnen niet alles bij de werkgever leggen, het is ook de verantwoordelijk van de medewerker zelf. Het is goed om te weten of je nog in jezelf moet investeren. En als je geen overzicht hebt welke mogelijkheden er nog zijn op de arbeidsmarkt, ga dan een ontwikkeladvies doen want je krijgt gouden tips, handvatten en je wordt professioneel begeleidt. Dit zijn waardevolle uren die veel kunnen betekenen.”

Meer informatie voor werkgevers
Meer informatie voor werknemers