SLIM

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen en in het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie (SLIM)

Investeer SLIM in de ontwikkeling van de medewerkers!

Amplooi helpt u hier van A tot Z mee! Met de SLIM- subsidie bespaart u 60 tot 80% van de kosten. In plaats van € 25.000,– kost een traject € 5.000,– of € 10.000,–. De kosten zijn lager dan de baten! Het investeren in uw medewerkers levert u meer productiviteit, minder verzuim, meer werkplezier en meer bevlogen medewerkers op!

Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie een bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in het MKB. Amplooi biedt naar behoefte (maatwerk) trajecten aan die voor subsidie ​​in aanmerking komen zoals:

 • Opleidings-/ ontwikkelingsplan: Wij brengen de opleidings- en ontwikkelbehoefte op organisatieniveau in kaart.
 • Individueel ontwikkel- en/ of opleidingsadvies: De medewerker voert een loopbaantraject uit, krijgt advies en wordt geactiveerd om stappen te ondernemen.
 • Leiderschapstrajecten: De leidinggevenden worden gecoacht en getraind in het voeren van effectieve ontwikkelings-/ coaching gesprekken met medewerkers.
 • Het ontwikkelen van een nieuwe HRM-methode: Bijvoorbeeld het verbeteren van de gesprekscyclus over loopbaan en ontwikkeling.
 • Teamontwikkeling: Teams beter laten samenwerken en samen leren en ontwikkelen.
 • Eigen regie en persoonlijk leiderschap: Motiveren van medewerkers om regie te nemen op hun eigen ontwikkeling zowel in werk als privé.

Te subsidiëren kosten

Voor de subsidie komen in aanmerking (met uitzondering van de “vaste” subsidie voor de praktijkleerplaatsen):

 • Externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt ter uitvoering van een subsidiabel initiatief;
 • Directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf van de subsidieaanvrager bezighouden met de uitvoering van het initiatief, berekend op basis van het brutoloon van die personen en vermeerderd met een opslag van 32%, naar rato van individuele gerealiseerde uren en uitgaande van 1.720 werkbare uren op jaarbasis.
 • Een toeslag van 15% op de onder a en b bedoelde kosten ter subsidiëring van overige gemaakte kosten.
 • Voor de kosten van een externe adviseur met een uurtarief lager dan €125,– per uur (exclusief btw) is er geen offerteprocedure nodig. Een hoger tarief dient een offerteprocedure te worden aangediend van ten minste 3 offertes.

Voor wie?

De subsidie ​​staat open voor drie groepen aanvragers:

 • Individuele MKB-ondernemingen
 • Samenwerkingsverbanden in het MKB
 • Grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie

Aanvraagtijd

 • Een subsidieaanvraag kan jaarlijks bij de minister worden ingediend in de volgende tijdvakken*:
 • Voor aanvragen MKB: van 2 maart tot en met 31 maart 2020 en van 1 september tot en met 30 september 2020;
 • Voor aanvragen Samenwerkingen van 1 april tot en met 30 juni 2020.
 • voor aanvragen Samenwerkingsverbanden: van 1 april 9:00 uur tot en met 30 juni 17:00**

*Het initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden en dient binnen 3 maanden na de toekenning te starten.

** Het initiatief heeft een looptijd van maximaal 24 maanden en dient binnen 3 maanden na de toekenning te starten.

omvang

Wilt u meer informatie over wat Amplooi voor u kan betekenen? Vul dan het het aanvraagformulier op deze pagina in.
Wilt u meer lezen over de subsidie?

Kennisbank

Ik wil graag meer weten