Blog

Op vakantie gaan tijdens re-integratie

27 juli 2021

Stel je zit in een re-integratietraject en je wilt een vakantie plannen, mag dat?

Werknemers die langdurig ziek zijn en in een re-integratietraject zitten, behouden recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet zieke werknemers. Echter, het is wel zo dat vakantie de re-integratie niet in de weg mag staan. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. In deze blog lees je er alles over. Zo kun je zonder zorgen genieten van je vakantie.

Re-integratieverplichtingen tijdens de vakantie

Een re-integratie traject heeft als doel om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarom is het uitgangspunt bij vakantie tijdens re-integratie dat de vakantie de re-integratie niet in de weg mag staan. Zo is afwezigheid in verband met vakantie geen geldige reden om af te wijken van de Wet Verbetering Poortwachter. Zo moet bijvoorbeeld altijd binnen zes weken nadat dit door een arbeidsdeskundige is geadviseerd een re-integratie tweede spoor opgestart worden, vakantie of niet. Ook kunnen voortgangsgesprekken niet wachten tot na de vakantie en moet de bedrijfsarts volgens het schema bezocht blijven worden.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekteperiode

Een (gedeeltelijk) zieke werknemer bouwt op dezelfde manier de wettelijke vakantiedagen op als wanneer de werknemer aan het werk is. Dat hoeft niet te gelden voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen. De afspraken voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen staan in het contract of cao. Voor een (deels) zieke werknemer die op vakantie gaat geldt wel dat hij volledig vakantieverlof moet opnemen. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de werkgever over het afboeken van (boven)wettelijke vakantiedagen voordat je op vakantie gaat.

Loon tijdens vakantie van zieke werknemers

Tijdens vakantie behoudt een zieke medewerker het recht op zijn gehele loon. Dit betekent dat als er tijdens ziekte 70% van de loon uitbetaald wordt, er tijdens vakantie wel 100% van het loon van de zieke medewerker wordt doorbetaald. Daar staat tegenover dat er dus wel vakantiedagen opgenomen wordt gedurende deze periode.

Aandachtspunten

Waar je op moet letten is dat vakantie tijdens re-integratie (van werkgever of werknemer) nooit een geldige reden is voor het UWV om van de termijnen van de Wet van Verbetering Poortwachter af te wijken. Komt dit wel voor, dan kan dit voor het UWV reden zijn om de werkgever een loonsanctie op te leggen. Ook de vakantie van de werkgever is geen geldige reden is om bijvoorbeeld de eerstejaars evaluatie niet op tijd te doen. Re-integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer.

Kortom let op dat jouw vakantie niet in de weg staat van re-integratieverplichtingen en maak duidelijke afspraken met je werkgever. Zo kan jij rustig genieten van je vakantie!

Meer weten?

Wil je meer informatie over waar je op moet letten bij vakantie tijdens uw re-integratietraject? Neem dan contact op!

Ontvang onze nieuwsbrief

Inge Groenenstein

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.